LEAD-bolaget ArgusEye, introducerar sin första produkt inom innovativ sensorteknik för bioteknikindustrin, AugaOne™. Systemet är designat för att effektivisera realtidsövervakning och automatiserad in-line-datahantering, för att ge exakt information i realtid och göra processer mer effektiva, vilket gör det möjligt att snabbare kunna utveckla bioläkemedel. Den nya sensorn ställs ut under Bioprocessing Summit den 18-21 mars i Barcelona. 

”Utvecklingen av bioläkemedel kräver mycket offlineanalys som tar tid och är arbetskrävande. Det finns få produkter för specifik övervakning direkt i processerna. Med vår Auga-plattform förändrar vi detta och ger snabb, exakt information i realtid.” säger Erik Martinsson vd och medgrundare i ArgusEye.

AugaOne, det första produkten från Auga™-sensorsystemplattformen, är utformat för att påskynda utvecklingsprocessen av bioläkemedel som monoclonal antikroppar (mAbs) betydligt. Med hjälp av nanoplasmonisk sensorteknik övervakar den viktiga kvalitets- och processdata i realtid och utan att behöva förbehandla proverna. Det markerar inte bara ett stort steg framåt i biologisk processutveckling utan även att AugaOne avsevärt kan minska utvecklingstiden för mAb-processer, en kritisk faktor i produktionen av biologiska läkemedel.

”Vår nya sensor AugaOne gör att vi kan påskynda utvecklingen av monoclonal antikroppar. Detta hjälper oss att effektivisera tillverkningen av bioläkemedel och snabbare få ut livsviktiga behandlingar på marknaden,” förklarar Erik Martinsson.

Systemet bygger på en flexibel och moudulär design vilket gör det enkel att anpassa till befintlig utrustning. AugaOne är idag utvecklad för företag som jobbar med processutvecklingen av monoklonala antikroppar, men planen är att utöka sensorplattformens Augas kapacitet till såväl andra biomolekyler som produktion.