Det multinationella läkemedels- och bioteknikföretaget Bayer AG har beslutat att köpa ett in-line sensorsystem från LEAD-bolaget ArgusEye. Målet är att påskynda utvecklingen av nya terapier baserade på bioläkemedel. ArgusEyes sensorsystemet, ArgusOne, gör det möjligt att snabbare och mer exakt övervaka bioläkemedel under processutveckling och produktion.

”Vi är mycket glada över att Bayer har valt att investera i ett sensorsystem från ArgusEye”, säger Erik Martinsson, vd på ArgusEye. ”Detta är ännu en bekräftelse på att våra sensorsystem genererar stort värde för biofarmaka industrin och kan bidra till en snabbare läkemedelsutveckling.”

ArgusOne ger värdefull realtidsdata direkt under reningen och ersätter tidskrävande laboratoriebaserade analyser.

”Vi på Bayer letar ständigt efter ny, störande teknik som kan göra vår produktions- och processutveckling snabbare och mer intensifierad”, säger Bastian Budde, labbchef nedströms processutveckling på Bayer. ”Tekniken från ArgusEye har unika möjligheter för in-line detektering och analys, och den kommer att vara en stor tillgång för vårt processutvecklingsteam”