Skogen utsätts ständigt för angrepp som försvagar och hämmar den biologiska mångfalden, och att upptäcka dem är både svårt och tidskrävande. Arboair har utvecklat en AI-lösning som hjälper skogsbrukare i kampen mot granbarkborren och andra skadliga angrepp, med målet att skapa ett hållbart skogsbruk.

Allt började med den östgötska bonden Bosse. Markus Drugge, som är en av grundarna, berättar att han var på besök hos Bosse för att prata om digitalisering av jordbruket. Istället fick han lyssna på en olycklig historia. Förtvivlat berättade bonden att skogen förfaller under månaderna han spenderar på sina åkrar. Bakom ryggen får han sin värdefulla skog förstörd av granbarkborrens angrepp. Det förödande problemet har fått namnet the silent fire och förekommer på flera platser runt om i världen. Bara i Sverige kostar angreppen flera miljarder varje år.

Bosse är inte ensam. Markus Drugge, vd på Arboair berättar om ett möte med en annan uppgiven skogsägare. “En dag när jag var påväg hem från en skogsinspektion mötte jag en skogsägare. Jag rullade ner bilfönstret och frågade om hans skog drabbadas av granbarkborreangrepp. Han bara tittade på mig och började gråta. Han fick inte fram ett ord.”

Vistelsen hos Bosse väckte liv i en hoppfull och spännande idé. Tillsammans skulle entreprenörerna skapa en produkt som underlättar för skogsbrukare, räddar skog och skapar förutsättningar för hållbart skogsbruk.  

På entreprenörseventet The Prince Daniels Entrepreneurial Fellowship presenterade visionären Markus sin idé. Den utvärderades i samråd med jordbrukare och till sin glädje uppmuntrades han att fördjupa forskningen. Sagt och gjort. Markus provade återigen sina entreprenörsvingar, men denna gång tillsammans med Jacob Hjalmarsson. Tillsammans tog duon ett steg ut i det okända med en idé som togs emot med öppna armar. 

Tillsammans grundade och driver de idag Arboair, LEAD-bolaget som använder drönare och satelliter för att scanna och analysera skogsområden. Genom AI-driven bildanalys redogörs det för vilket tillstånd skogen befinner sig i, samtidigt som problem och skador identifieras. Tekniken som används är avancerad, vilket bidrar till hög precision och skapar skarpa beslutsunderlag för skogsägare.  

Med sin innovation skapar Arboair förutsättningar för ett hållbart skogsbruk som främjar den biologiska mångfalden för vår och kommande generationer. Det är också ett steg i rätt riktning när det kommer till andra gröna idéer. 

“Vår innovation säkrar råvaror för skogsbruket, som ligger till grund för andra hållbara innovationer, i senare skeden av värdekedjan. Det handlar om cellulosainnovationer som bioplaster, biologiskt nedbrytbara byggmaterial och biobaserad energi”, berättar Markus.

 

“För att kunna möta framtidens krav, hantera övergången till bättre skogsbruk och skapa förutsättningar för att undvika skador på vår skog måste utvecklingen ske nu. Klimatförändringarna väntar inte på oss eller teknologin, så det gör inte vi heller”

Sedan 2019 är Arboair medlemmar hos LEAD. Jacob Hjalmarsson, COO på företaget, berättar att det varit fördelaktigt på många olika sätt och att det bidragit till en härlig gemenskap. “LEAD är en fantastisk tillväxtplats som erbjuder en mängd olika kompetenser och erfarenheter inom affärsutveckling, vilket vi tror är avgörande för att tillväxtföretag ska hitta rätt riktning.“

 

 

På marknaden finns ett stort intresse för Arboairs produkt och företaget växer snabbt. Utmaningen nu är att automatisera säljprocessen. Gör de det frigörs tid att möta marknadsbehoven. Inom ett år tror de att de kommit så långt och när den milstolpen är nådd kan företaget börja etablera sig på hela den nordiska marknaden!

 

“För att kunna möta framtidens krav, hantera övergången till bättre skogsbruk och skapa förutsättningar för att undvika skador på vår skog måste utvecklingen ske nu. Klimatförändringarna väntar inte på oss eller teknologin, så det gör inte vi heller”, säger Jacob.