Den 24 september gick finalen av stapeln för den internationella innovationstävlingen What wood you do? som arrangeras av Paper Province för att hitta nästa generations idéer som öka skogens bioekonomi. LEAD-bolaget Arboair vann tävlingen och 250.000 kronor. Av över 50 tävlingsbidrag från fler än 10 länder utsågs LEAD-bolagen Arboair och Finecell till två av de sex finalisterna.

– Det känns helt otroligt att det vi brinner för och vet kommer att rädda enorma naturvärden får detta pris och prestigefyllda erkännande, säger Markus Drugge, vd på Arboair.

Vinstpengarna kommer bland annat användas för att arbeta med forskning och teknikutveckling, för att ta fram en mer effektiva lösningar som är avgörande för nästa granbarkborresäsong och i förlängningen för övergången till ett digitaliserat, hållbart skogsbruk.

Drönare och artifciell intelligens

Med traditionella inventeringsmetoder kan det ta över tio timmar att gå igenom 80 hektar skog och då missas dessutom majoriteten av angreppen. Arboairs lösning går ut på att identifiera angripna granar från luften genom en kombination av drönare, färgskiftsanalys och artificiell intelligens. Det ger högre precision och är tio gånger snabbare än traditionella metoder som sker till fots.

Genom att upptäcka skadorna i tid går det att undvika att fler träd blir angripna och därmed rädda flera miljarder i skogsvärde, bara i Sverige.

– Ekosystemen i norra barrskogsregionen står inför en drastisk förändring, likt den som korallreven genomgår. Förändringen beror till stor del på granbarkborrens spridning som har utlösts av global uppvärmning. En effektiv inventering av smittade träd i skogsindustrin avgörande för att minska spridningen av granbarkborren. Här ser vi ett stort behov av förbättring, säger Josef Carlson, företagsutvecklare och marknadschef på Arboair.

Paper Province är ett världsledande företagskluster inom skogens bioekonomi. De ägs och drivs av mer än 100 medlemsföretag och är baserade i Karlstad. Genom att arbeta tillsammans för hållbar utveckling och sträva efter att nå de globala målen, bidrar Paper Province till samhället.

Läs mer här >>