Den 3 mars meddelade LEAD-alumnen AMRA ett nytt samarbete med GE Healthcare vid ”European Congress of Radiology” i Wien. Samarbetet gör det enklare för läkare att se risken för människor att drabbas av metaboliska sjukdomar – som ett steg i den globala kampen mot fetmarelaterade sjukdomar.

AMRA Fat and musceles in an MR scanGE Healthcare är en ledande leverantör av MRI-system, samarbetet kommer att resultera i att ”AMRA Profiler” kommer finnas i alla GE Healthcare scannrar. ”AMRA Profiler” är en molnbaserad tjänst som mäter människors kroppssammansättning. Den använder bilder från en snabb 6-minuters MR-undersökning för att leverera korrekta mätningar av fett- och muskelmassa. ”AMRA Profiler” är världens första CE-godkända teknik i sitt slag, och på så sätt sätter AMRA Profiler en ny standard för mätning av kroppssammansättning och visuella biomarkörer.

För att göra medicinska bedömningar av en individs kroppssammansättning har BMI och midjemått traditionellt använts; mått som inte skiljer på olika delar av kroppen och som ger lite information om en persons metaboliska status.

”Mer än 2,1 miljarder människor i världen klassificeras som överviktiga eller feta, vilket är en stor och växande börda för de globala hälso- och sjukvårdssystemen”, säger Tommy Johansson, vd för AMRA.

Det är placering och fördelning av olika typer av fett hos en individ som påverkar risken att utveckla fetmarelaterade sjukdomar. Att kunna få exakta mätningar av individens olika fett- och muskelvolymer kan därför ge en mer korrekt bedömning av en persons hälsotillstånd. Genom ett internationellt samarbete med världsledande forskare använder AMRA sin exakta mätteknik för att utveckla ”Body Composition Profile” (BCP), ett kompletterande verktyg som kan användas tillsammans med BMI för att leverera en tydligare bild av en individs hälsa och risk att drabbas av metaboliska sjukdomar.

”AMRAs mål är att assistera världens medicinska ledare genom att erbjuda bättre verktyg för att mäta människors kroppssammansättning. Detta kommer att leda till en mer individanpassad behandling för människor som löper hög risk att drabbas av metabola sjukdomar. AMRA och GE Healthcare’s samarbetsavtal är ett betydelsefullt steg framåt i denna ambition.”

Detta samarbetsavtal följer två andra nyliga milstolpar för AMRA; dels godkännandet av CE-märkning för klinisk användning av AMRA Profiler som kom i januari 2016, vilket innebär att europeiska kliniker kan använda AMRA Profiler för mätningar av patienter – dels AMRAs tillkännagivande 2015 att företaget ingått ett unikt internationellt samarbete med Pfizer för att undersöka förhållandet mellan fett- och muskelfördelning i kroppen kopplat till individers metabola hälsa, inklusive riskfaktorer för sjukdomar så som fetma och diabetes.

För ytterligare information om AMRA besök: www.amra.se