Wematter, vars affärsidé är att tillhandahålla ett egenutvecklat system för Additiv tillverkning, kallat Gravity, till Sveriges ledande industriföretag, tar in totalt 40 miljoner under 2018 för fortsatt tillväxt och produktionsökning.

Vi ser ett växande behov av ett enklare system än dagen SLS-3D-skrivare som länge dominerat marknaden för puvlerbädds 3D-skrivare. Genom att fokusera på användaren har Wematter utvecklat ett unikt pulverhanteringssystem och molntjänst som gör att fler kundgrupper kan använda additiv tillverkning inom nya områden.

Ser möjligheter inom bland annat ortopedi och stöd från industriellt håll

”Vi har en lösning som är mycket konkurrenskraftig där vi skriver ut frakturer som används för att förplanera komplexa operationer. Det kan vara knä- eller ryggfrakturer som är oerhört komplexa att operera.”- Robert Kniola

Sedan starten av Wematter har grundarna, som tidigare jobbar inom maskinbyggande svensk industri, lockat till sig affärsänglar med tydligt industriellt fokus. Målsättningen har alltid varit att utmana dagens tillverkningsindustri och möjliggöra additiv tillverkning till fler företag. Bland de tidiga investerarna finns ALMI invest och änglar som byggt upp IT- och hårdvarubolag framgångsrikt och har under hela Wematters resa fyllt på kassan och växlat upp bolaget. Vid tidigare riktade emissioner har investerare med kopplingar till bolag som Toyota och Siemens bjudits in.

I början av året anslöt även Syntrans som tidigare investerat i industrinära hårdvarustartups där en gemensam nämnare är avancerade lasersystem och kraftfull hårdvara.
I slutet av 2018 stängde Wematter en emissionsrunda på 30 miljoner där både befintliga ägare deltog men också LMK Forward bjöds in och deltog.

”Nu har vi en riktig stark ägarkrets med stort industriellt fokus som möjliggör en fortsatt stark expansion för Wematter.” – VD och Grundare, Robert Kniola.

Med det nya kapitalet väntar en lansering av Gravity 2019 och en produktionsinvestering som möjliggör fler maskiner på marknaden. Wematter teasar också om att de kommer betydligt fler händer och fötter för att möta den ökade efterfrågan och kommer därför släppa många fler nyheter under året 2019.