AgriOpt får fortsatt stöd av VinnovaSom ett av 29 innovativa bolag av närmre 100 sökande tilldelas LEAD-bolaget AgriOpt fortsatt stöd av Vinnova genom Innovativa Startups steg 2. Att få fortsatt stöd visar på stark tro på AgriOpts möjlighet att leda samhället i en positiv riktning.

”För oss betyder det väldigt mycket att Vinnova väljer att fortsätta satsa på oss och vår vision om att skapa en lönsam, resurseffektiv och långsiktigt hållbar växtodling.” säger AgriOpts VD Isak Nielsen.

Vinnovas bidrag kan maximalt vara 900 000 kr där minst 10% av kostnaderna under projektet betalas direkt av bolaget. För att få möjlighet att antas till Innovativa Startups 2 måste bolaget först ha genomfört ett projekt inom Innovativa Startups steg 1.

”Tack vare finansieringen vi nu får från Vinnova Innovativa Startups steg 2 kommer vi kunna fokusera helt på vår kärnverksamhet – att skapa värde för våra kunder och öka effektiviteten i branschen” säger Isak Nielsen.

AgriOpt utvecklar en molnbaserad digital assistent som kombinerar lantbrukarnas egna erfarenheter och kunskaper med lantbruksdata. I fortsättningsprojektet kommer de att fokusera på utveckling av den digitala assistent med förväntad lansering våren 2020. Värdefulla pilotstudier pågår just nu hos ett tiotal lantbrukare för att få in synpunkter och sedan utvärderas. Till hösten kommer en ny pilotstudie ta vid, redan nu har ett hundratal lantbrukare visat intresse i att delta.