Två år efter utsparken från LEAD har Againity vuxit till åtta medarbetare och huserar numera på tredje våningen i Strykbrädan, Norrköping. Omsättningen har fortsatt dubbleras årligen och Againity håller idag på för fullt med att bygga två nya ORC-turbiner som beställts av Örkelljungas respektive Hörbys fjärrvärmeverk. Turbinerna ska installeras på befintliga värmeverk för att komplettera fjärrvärmeproduktionen med elproduktion. Idag finns 400 värmeverk i Sverige som saknar elproduktion vilket beror på att det tidigare saknats en turbinteknik som passar till värmeverk som inte har någon ångproduktion. Med andra ord finns det stor potential att öka den förnybara elproduktionen i Sverige! De flesta värmeverk eldas med flis (dvs avfallsprodukter från skogsindustrin) som inte bara är förnybart utan också lokalproducerat. Att nyttja biobränsle för elproduktion är ett smart sätt att nyttja energi från solen dygnet runt – för det är ju just solenergi som skördas och lagras i biobränslet. Ett lass med flis lagrar lika mycket energi som 2400 Tesla-batteriet!

Svenska värmeverk har blivit en viktig marknad för Againity. Andra fokusområden är industriell spillvärme, spillvärme från gasturbiner och elproduktion från hushållsavfall vilket efterfrågas starkt framför allt från utvecklingsländer. Två projekt pågår i Colombia och i Kenya där förstudierna nu håller på att avslutas. Againity har tagit fram en lösning där en avfallspanna tillsammans med en ORC-turbin kan konvertera avfall till el utan att tumma på miljökraven och utan att kosta mer per behandlad ton avfall än de 20 gånger större anläggningar som vi har här i Sverige. Visionen är mindre oljebaserad elproduktion, mindre plast i haven och minskade metangasutsläpp från soptippar vilket idag är världens åttonde största utsläppskälla av klimatgaser.