LEAD-alumnen Againity uppgraderar det biobränsleeldade värmeverket i Moheda till ett kraftvärmeverk. Det är Alvesta Energi som är kunden och först ut i Småland med att beställa den nya typen av småskalig ångturbin, som ansluts till den befintliga hetvattenpannan på värmeverket och till vara på den överblivna värmen för att producera el. 

”Vi har valt detta som vårt första steg för att skapa lokal, småskalig och förnybar el”, säger Mats Karlsson, vd på Alvesta Energi. Vi gör det med hjälp av en ORC-enhet kopplad till vår hetvattenpanna och beräknar att producera halva vårt eget årsbehov av el vid värmeverket i Moheda. Enkelhet hos ORC-enheten och minimal ombyggnad av befintlig anläggning är de stora fördelarna.

 

David Frykerås, Againity, och Hans Christoffersson, Alvesta Energi, på Moheda värmeverkUnder sommaren 2019 kommer turbinen att kopplas in på värmeverket i Moheda. Tekniken bygger på Organic Rankine Cycle (ORC) som utvinner elektricitet från det lågtempererade hetvattnet från flispannan. ORC-turbinen kommer ha en effekt på 49,9 kW el vilket motsvarar ca 140 småhus med solceller. På årsbasis kommer cirka 170 MWh el att produceras vid anläggningen.

ORC-turbinen blir den nionde i Sverige som Norrköpingsbolaget Againity installerar där majoriteten av turbinerna kopplats till just biobränsleeldade hetvattenpannor.

”Vi är glada att få vara med på Alvesta Energis satsning på förnybart, säger David Frykerås, vd på Againity. Vi ser fram emot att leverera ett av våra första turn-key projekt på värmeverk där vi står för både maskinleveras, installation, rördragning och elanslutning.

 

Tack vare minimalt underhåll och turbinens låga tillverkningskostnad blir installationen lönsam trots de relativt låga elpriserna på svenska marknaden. Men fortfarande saknas elproduktion på över 400 svenska värmeverk.