LEAD-alumnen Againity levererar en ORC-turbin till Finspångs Tekniska, för att generera el från deras avfallsförbränningsanläggning. Installationen skapar Sveriges första avfallseldade kraftvärmeverk med turbin under 0,5 MW elektrisk effekt.

Utifrån sitt hållbarhetsfokus har Finspångs Tekniska investerat i en ORC-turbin från Againity, för att generera elektricitet från den befintliga anläggningen för avfallsförbränning. Denna installation bryter ny mark inom ämnet energiåtervinning från avfall, och gör Finspångs Tekniska till innehavare av Sveriges första avfallseldade kraftvärmeverk med turbin under den elektriska effekten 0,5 MW.

– ­Målet med den nya ORC-turbinen är att generera el med hjälp av överskottsenergin som bildas vid avfallsförbränningen. Den nya installationen förväntas bidra till att täcka cirka 60% av vårt eget elbehov, säger Peter Selleby, chef Energi på Finspångs Tekniska.

På avfallsanläggningen finns en 10 MW avfallseldad panna, där det avfall som blir kvar efter materialåtervinning tas om hand och nyttjas för lokal energiåtervinning till Finspångs invånare. Avtalet med Againity innebär att den befintliga värmeproduktionen kompletteras med produktion av el.

ORC-turbinen nyttjar hetvatten från avfallspannan, och har en maximal kapacitet på 450 kW el. Detta gör att anläggningen blir det första småskaliga kraftvärmeverket i Östergötland.

– Vi tycker det är riktigt kul med det här projektet, som både innebär en installation här på hemmaplan i Östergötland och att vi samtidigt går in på ett nytt marknadssegment med avfallspannor. Vi tackar så mycket för förtroendet att få uppgradera Finspångs värmeverk till kraftvärmeverk, säger David Frykerås, VD på Againity.