againity

Againity tar vara på spillvärme och omvandlar den till elektricitet.
– Det är små, effektiva kraftverk som producerar el. Vi säljer det vi själva inte gör av med till E.ON. Jag tror enormt mycket på Againity.­ Den kommer rätt i tiden, är en produkt som skapar el från något som ingen vill ha, spillvärme. Ingen ska säga att det inte är bra att ta vara på och utnyttja värme som annars går till kråkorna. Detta genom att höja verkningsgraden på dieselmotorer och industriprocesser och därigenom spara både pengar och miljön, säger David Frykerås, vd på Againity.

Hösten 2007 gjorde Corren en reportageserie om miljöteknikbranschen, där moderna Linköping låg i täten. Efter sju år återvänder Corren till några av de färgstarka entreprenörerna.

Läs hela artikeln i Affärsliv