När årets miljöteknik profil skulle utses för nionde året i rad i samband med Miljöteknikdagarna, utsågs Againity. Ett bolag som finns på LEAD i Norrköping och som omvandlar spillvärme till elenergi, vilket ger en energieffektiv produktion och högre kapacitet till en lägre kostnad.

Againity årets miljötechprofil 2016 i ÖstergäötlandI Östergötland arbetar många aktörer med energi-, miljö- och klimatfrågor på olika sätt. Miljöteknikdagarna är en del av e-week som vill lyfta fram och skapa en mötesplats för regionens innovativa entreprenörer och forskare inom miljöteknik. Målet är att lösa de stora utmaningarna som världen står inför och för att lyckas med det behövs innovationer och entreprenörer som satsar på miljötekniska lösningar.

Prissumman som delades ut på 10 000 kronor ska användas för egen kompetensutveckling och Årets Miljöteknikprofil utses av Linköpings universitet, Cleantech Östergötland och Almi.