LEAD-alumnen AddBIO AB har utsett Peter Selley, tidigare VD för Astra Tech AB, till ny styrelseordförande. Peter Selley har lång erfarenhet från sjukvårds- och dentalbranschen med bland annat 10 år som VD för Astra Tech AB. Under sin tid som VD ledde Peter Selley Astra Tech till att bli en av de globalt marknadsledande leverantörerna av dentala implantat. Peter Selley deltog även i Astra Zenecas avyttring av Astra Tech till Dentsply 2011.

Addbio_NewsImageAddBIO har utvecklat Zolidd®, ett patenterat nanolager som frisätter bisfosfonat, ett benstärkande läkemedel, för ortopediska och dentala implantat. Under 2012 har AddBIO presenterat positiva resultat från en klinisk studie kring produkten Zolidd på dentala implantat. Studien, som väckt stort intresse, visar att implantat med bisfosfonat har ökad stabilitet. Ökad stabilitet minskar lidandet för patienten och kortar tiden till normal tuggfunktion i samband med insättning av dentala implantat.

Läs mer om AddBIO här