Statistik från mätningar av actibump på Öresundsbronstik

De dynamiska farthindren Actibump som installerades vid betalstationerna på Öresundsbron, för ett år sedan, blev över en natt ett omdebatterat fenomen. Farhågorna var många och man pratade om farthindren som falluckor och oron om att personbilar skulle fastna eller skadas. Ett år efter installationen kan man konstatera att de är en stor succé.

De dynamiska farthindren har utvecklats av LEAD-alumnen Edeva och det är inte bara mätningar vid Öresundsbron som visar goda resultat för trafiksäkerheten, man kan se samma tendenser vid Actibumpinstallationen i Uppsala. Mätningarna vid Öresundsbron visar att antalet fortkörare minskat med ca 93 % efter installationen av Actibump, om man jämför mätsiffror under mars månad 2014 som visade omkring 20 000 fortkörare, och samma period i år, då det var 1 300 fortkörare.

Läs mer om succéresultatet i artikeln i Fokus Öresund, där finner ni även rapporten om Actibumpinstallationen i Uppsala.