Att få ner hastigheten på våra vägar räddar liv. LEAD-bolaget Edeva’s aktiva farthinder har nu uppmärksammats både i Sverige och utanför landets gränser.

LEAD-alumnen Edeva bidrar till en modern och hållbar stadsutveckling genom att utveckla innovativa trafiksystem för ett samhälle där människan står i centrum. Edeva gör det bland annat genom produkten Actibump – en form av farthinder som skiljer sig från de traditionella fartguppen genom att enbart reagerar på fordon som färdas över hastighetsgränsen då en lucka fälls ner ca 5 cm i marken. Detta är inget som skadar det fordon som passarera men passagerarna upplever ett litet obehag som ska fungera som en påminnelse om hastigheten – ungefär som den effekt bilbälteslarmet ger.

En av ActiBumps fördelar är att flödet i trafiken inte påverkas genom inbromsning och acceleration vilket är fallet vid vanliga hastighetsgupp. Att gynna flödet men samtidigt nå den önskade trafiksäkerheten kan framför allt vara önskvärt vid hårt trafikerade vägar. I de områden där Actibump finns installerade, bland annat i Uppsala och på Öresundsbron, visar mätningar att effekten inte enbart är ett jämnare trafikflöde och ökad trafiksäkerhet. Andra aspekter är bland annat positiva effekter på miljöpåverkan, förbättrad framkomlighet för trafikanter och minskat buller.

Att enbart få ner hastigheten 1 km/h skulle totalt sett kunna rädda 15 liv per år. Installationen har nu uppmärksammat både i svenska och internationella media. Det första testet av ActiBump utanför Sveriges gränser genomförs i Australien vid Curtain University som ser stor potential i tekniken (se artikel HÄR). Även TV4:s nyhetsmorgon uppmärksammade den nya formen av farthinder.

Se klippet här: