Vinnova meddelade i början av maj att 92 startup-bolag med innovativa affärsidéer totalt tilldelas på 27 miljoner i satsningen Innovativa startups steg 1 våren 2018. Innovativa startups är ett utvecklingsbidrag för att verifiera företagets möjligheter att marknadsanpassa en innovation. Det kan vara att utveckla affärsmodeller, ta fram prototyper och demoversioner, eller strategier för att skydda innovationen.

Bland de 92 bolagen hittar vi tre LEAD medlemmar, som har tilldelats 300 000 sek vardera.

Agriopt, som använder sig av gamification, artificiell intelligens och storskalig optimering för att effektivisera lantbruket.

Visedu, ett digitalt spelbaserat läromedel i matematik med syfte att inspirera och inkludera fler elever.

Skira, Kollaborativ intelligens och datadrivet beslutsfattande inom jordbrukssektorn, som skapar möjligheter att förändra arbetssätt och handel.

Vinnova har anlitar experter med relevant kompetens som har bedömt projekten. Därefter har de valt ut de projekt som bedöms ha högst potential, mest trovärdigt upplägg och mest kvalificerat team, men där projektet är i tidigt fas och annan investering är svår att få.

De bolag som har valts ut i steg 1 och har sedan möjlighet att ansöka till steg 2. Där det finns möjlighet att söka bidrag på upp till 900 000 kronor för att utreda om produkten går att massproduceras eller om tjänsten går att anpassa till en större marknad.