Finalisterna Serendipity challenge 2018Under Almedalsveckan i Visby den 2-4 juli tävlar Linkura, Againity och Skira i The Serendipity Challenge, entreprenörstävlingen för Nordens främsta Start Up- och tillväxtföretag. Här tävlar företag från alla branscher med unika innovationer eller affärsidéer som har global potential.

Tävlingen siktar på att visa på entreprenörskap och ge bolagsbyggare möjligheten att visa upp sig på den nationella arenan, men också att lyfta Sverige för innovativa framtidsbolag som förändrar, förbättrar och utvecklar sina respektive industrier på global nivå. Serendipity Challenge vill också knyta samman entreprenörer, företagsledare, investerare, politiker och samarbetspartners.

– Riktigt kul att Linkurateamet får denna utmärkelse som ett bevis på vårt arbete den senaste tiden, säger Linkuras vd Johan Gunnarsson.

LEAD-alumnen Linkura har en patenterade mätteknik som genom EKG mäter sömnkvalitet, stressnivåer och rörelseaktivitet hos användaren. Linkuraprogrammet ger kunden konkreta verktyg för att öka sitt välbefinnande och sin hälsa med mental träning och personlig coachning. Allting för att minska den stressrelaterande sjukfrånvaron i organisationer.

LEAD-alumnen Againity har tagit fram en maskin som kan göra om sopor och spillvärme till energi. Biobränslepannor, biogaspannor, hushållsavfall och industriell spillvärme är typiska värmekällor som nu kan utnyttjas för elproduktion. Med Againitys innovativa ORC-turbin kan även lågvärdig värme omvandlas till elektricitet. Nästa steg är att ställa om 400 svenska värmeverk till att generera elproduktion samt introducera bolagets kompletta avfallsförbränningsanläggning vilken omvandlar klimatfarliga soptippar till elektricitet på den afrikanska marknaden. De har slutit stora kontrakt i Kenya och intresset från andra afrikanska länder är stort. Againity har dubblerat omsättningen fyra år i rad och förväntas fortsätta den utvecklingen.

LEAD-bolaget Skira har utvecklat en digital nyttotjänst för kollaborativ intelligens inom jordbruksnäringen. Genom att samla in och analysera data från anslutna lantbrukare kan Skira via sin digitala plattform ge lantbrukare affärskritiskt beslutsstöd genom insyn och transparens i spannmålsmarknaden. Tjänsten tillhandahåller bland annat information om priser för olika grödor, avtal samt lättöverskådlig statistik.

Av de 50 framtidsbolag som vunnit en plats till Serendipity Challenge utser juryn Årets Startupbolag och Årets Tillväxtbolag.

Läs mer på: http://theserendipitychallenge.se