Sommarens häftigaste jobb har börjat: Sommarmatchen! Under fem veckor ska 21 studenter från Linköpings universitet arbeta med innovativa forskningsidéer inom högteknologiska områden. Studenterna var på plats i måndags för första gången på LEADs kontor i Linköping för att påbörja sina tilldelade case.  

I par ska studenterna få utveckla idéer som kommer från forskning på Linköpings universitet. Målet är att identifiera en potentiell marknad så att forskningsidéerna i slutänden ska komma till nytta för samhället. Projekten är handplockade av LEAD och sträcker sig mellan allt från AI som studiecoach och elektriskt ledande biogeler till digitala batteritvillingar och soldriven vattenrening. Under resans gång har studenterna stöd från LEADs erfarna affärscocher vilka delar med sig av sin kompetens och metodik. 

Ett av projekten är att hitta en lösning på misskommunikation via telefon mellan Sveriges myndigheter mot befolkningen för att underlätta för exempelvis hörselnedsatta personer. De som ska arbeta med detta case är Emma Skogsmo som studerar Politices kandidat, International and European Relations och Olof Gunnarsson som studerar industriell ekonomi. De tycker sommaren ska bli både spännande och utmanande, och de är glada att programmet äntligen är igång. 

”Jag har alltid tyckt att det verkar spännande att jobba i gränsen mellan ny teknik och att få den att blomma ut. Till skillnad från tidigare sommarjobb är LEAD en miljö som osar driv till att få lära sig något nytt.” säger Olof. 


Sommarmatchen fungerar som en plattform för att sammanföra studenter och forskare. Programmet syftar till att skapa meningsfulla sommarjobb som inte bara bidrar till studenternas utveckling och framtida karriär, utan även ger forskningsidéerna en möjlighet till kommersialisering. Programmet främjar nya samarbeten och förhoppningsvis lägger grunden för framtidens tillväxtföretag.