Den 10 november presenterades Sveriges tio mest innovativa entreprenörer och två av de tio entreprenörerna utvecklar idag sina bolag hos oss på LEAD. Fredrik Viksten på CBot och Sankara Pillay på MIMSI Materials är två av pristagarnan när ÅForsks entreprenörsstipendium på 200 000 kronor delas ut av Stiftelsen ÅForsk i samarbete med SISP – Swedish Incubators & Science Parks. Åforsk har som mål att främja entreprenörskap kopplat till forskning och universitetsmiljön, och både Fredrik och Sankara har en stark koppling till Linköpings Universitet.  

Vinnarna av ÅForsk 2015– Vi vill stimulera ambitiösa entreprenörer som verkar inom landets innovativa ekosystem till att realisera och driva igenom sina idéer så marknaden nås av nya produkter och lösningar. Detta stipendium är en del av detta engagemang från ÅForsks sida, Anders Snell, Executive Director ÅForsk.

I år tog SISP – som hanterar urvalsprocessen med hjälp av lång erfarenhet och kunskap inom området framtidens nya innovativa tillväxtföretag emot över 100 kvalificerade ansökningar till stipendiet. För att en ansökan ska vara kvalificerad måste entreprenören förutom information om sin idé även motivera varför hen är rätt för stipendiet. Entreprenören måste därtill även rekommenderas och få en motivering av en affärscoach vid någon av landets inkubatorer eller science parks.

– Vi har tagit emot många kvalificerade ansökningar och konkurrensen i urvalsprocessen har varit hård. Stipendiaterna representerar några av morgondagens innovativa affärsidéer och kunskapsbaserade företag som kommer att skapa arbetstillfällen och inte minst betydande nya export- och investeringsmöjligheter för Sverige, säger Magnus Lundin, VD SISP.

Sankara Pillay, MIMSI / Li-on Batteries

Affärsutvecklarens motivering: MIMSI Materials har idag en teknologi som är verifierad av en ledande japansk marknadsaktör Sumitomo Electric. Baserat på denna teknologi ska företaget utveckla en ny applikation som ska öka säkerheten och förbättra energieffekterna hos dagens Litium-ion batterier. Bolaget har ett team som har den kompetens som krävs för att ta denna produkt till marknaden. Marknadsbehovet är akut för deras initiala produkt hos leverantörer av batterier till flygplansindustrin som ska öka flygsäkerheten.

Affärsidé: There is market demand from the aviation, automotive and consumer electronics industries for safe Li-ion batteries that will not explode when subjected to, e.g., overcharging, extreme temperatures, or thermal-runaway. Our unique value proposition is to develop a high performance MIMSI-based nanocomposite coating that can be used to protect the passive components of conventional Li-ion batteries from electrochemical corrosion, enabling the use of nonflammable/non-explosive electrolytes.

Fredrik Viksten, CBot

Affärsutvecklarens motivering: Bolaget har identifierat en marknad med stor tillväxtpotential, med ett stort intresse från ett antal viktiga branschaktörer och potentiella kunder. Teamet har bred kompetens och erfarenhet inom teknikområdet, men kommer framåt behöva arbeta mer med marknads- och affärsfrågor. Fredrik har entreprenöriellt fokus och är en av de drivande i grundarteamet, och har en nyckelroll i bolagets affärsmässiga utveckling. Ett stöd skulle möjliggöra att Fredrik kan fokusera ytterligare på dessa frågor.

Affärsidé: CBots vision är att revolutionera byggbranschen på samma sätt som industriroboten revolutionerade tillverkningsindustrin för flera decennier sedan. Vår målsättning är att tunga och repetitiva arbetsuppgifter skall utföras av seende mobila robotar framtagna speciellt för byggbranschens krav och miljö. Detta kommer att leda till en ökad produktivitet, minskade kostnader, garanterad kvalité samt en markant förbättrad arbetsmiljö för byggarbetaren.