Katarina Bengtsson och Josefin Persson

Katarina Bengtsson, LunaMicro, och Josefin Persson, SIOS

Linköpings Katarina Bengtsson – medgrundare av LEAD-bolaget LunaMicro och Josefine Persson medgrundare i SIOS tilldelades under gårdagen ÅForsk Entreprenörsstipendium när Sveriges Innovationsriksdag detta år tog plats i Borås. Utmärkelsen Morgondagens Samhällsbyggande Entreprenör tilldelas drivna entreprenörer som genom sina lösningar, tjänster och produkter kan skapa positiva effekter för samhällsutvecklingen

“Detta stipendium ger mig möjligheten att prioritera vissa kompetenser, så som ledarskap och marknadsföring, vilket kommer vara mycket viktiga delar i resan mot att utveckla LunaMicro till ett framgångsrikt företag” säger Katarina Bengtsson.

ÅForsk Entreprenörsstipendium delas ut av stiftelsen ÅForsk tillsammans med SISP – Swedish Incubators and Science Parks till Morgondagens Samhällsbyggande Entreprenör och ÅForsk delar sammanlagt ut stipendier på 2 miljoner kronor.

– Samhället står inför omfattande utmaningar. Samtidigt finns det entreprenörer med innovativa idéer som kan hjälpa oss att möta dessa. ÅForsk entreprenörsstipendie ska vara en faktor som möjliggör för morgondagens samhällsbyggande entreprenörer att utveckla sina idéer mot ett hållbart och bättre samhälle, säger Anders Snell, verkställande ledamot ÅForsk. Stipendiaterna har genomgått en nomineringsprocess där affärsutvecklare från regionalt baserade inkubatorer och science parks över hela landet haft möjlighet att nominera entreprenörer.

 

Nomineringarna för Linköpingsbolagen lyder:

Katarina Bengtsson, LEAD, Linköpings universitet
Affärsutvecklarens motivering:
Katarina har nyligen lämnat forskarvärlden och gett sig in i en för henne ny värld för att kommersialisera de forskningsresultat hon har skapat. Hon är nyfiken och snabb att ta till sig nya arbetssätt. Hon är drivande och skapar struktur och tydlighet. Teamet har valt henne att ta VD-rollen. Bolagets finanser tillåter inget utrymme för personlig utveckling utöver det dagliga stöd LEAD kan erbjuda, så möjligheten till mer personlig utveckling än så vore mycket värt för henne och bolaget.

Affärsutvecklare: Anders Ferntoft, LEAD

Affärsidé:
LunaMicro develops the next generation of water transporting textiles. Our novel fabric removes (pumps) sweat and other liquids at least 100 times more effective than current breathable materials, such as Gore-Tex. Our patented technology will improve the function of sport and protective garments. Initially, we intend to sell fabric pump kits, and product development projects. In the long term, we plan to license our technology to high-volume manufacturers and retailers in the clothing industry.


Josefin Persson, Science park Mjärdevi, Linköping Universitet
Affärsutvecklarens motivering:
SIOS adresserar flera av våra viktigaste utmaningar med sina produkter. Framtidens odling i kombination med hushållning av el och vatten mm. Allt styrs via en cloudlösning. Man har även tagit fram automatiserade växtprogram för olika grödor. SIOS drivs av engagerade och passionerade entreprenörer som kommer att skapa värde för vårt framtida samhälle. Det här är bara början!

Affärsutvecklare: Lena Miranda, Science park Mjärdevi

Affärsidé:
SIOS is a combination of Urban farming, IoT and Scandinavian design and we want to make it simple and fun to grow your own food. Our technology makes the gardening process to an exciting user experience. Watering and lighting are automated, optimized for each kind of plant, and you can control the process in our app. Our first product is a tiny indoor greenhouse with room for six plants. SIOS vision is a sustainable and smart city with local farms everywhere, with fresh food for everyone.

Läs mer om samtliga nomineringar >>