LEAD har summerat boksluten för året 2021 och den totala omsättningen hos LEAD-bolag och alumner når över 1,6 miljarder kronor. I toppen hittar vi Neo4j och Voyado, som omsatte hela 469,8 miljoner respektive 244,8 miljoner kronor. 

Året 2021 genererade ett inflöde av 105 nya idéer som LEAD träffade och utvärderade, vilket resulterar i 992 utvärderade idéer sedan 2005. Av dessa har LEAD coachat och stöttat drygt 200 bolag. 22 nya medlemmar antogs till LEADs förinkubatorsprogram, BootUp och åtta nya bolag kom in i inkubation, under året hade LEAD totalt 36 bolag som var inne i inkubation. Av dessa lämnade tre inkubatorn med positiv exit som alumner, PU sensor, Bioreperia och Desquare. Totalt finns det 78 aktiva alumnibolag i portföljen, där Neo4j, Voyado och BRP Systems har högst omsättning. Neo4j omsätter närmare en halv miljard kronor i Sverige, följt av Voyado på 244,8 miljoner och BRP Systems på 100,1 miljoner. Sammanlagt har medlemsbolagen och alumnibolagen över 1000 anställda.

– Det känns fantastiskt att se den fina utvecklingen i bolagen som är eller har varit hos oss på LEAD. En stadig tillväxt i portföljen där de allra flesta dessutom finns kvar och verkar i vår region, vilket känns extra bra, säger LEADs vd Catharina Sandberg.

I rapporten syns även en inblick i 2022 års siffror, där 21 nya medlemmar har gått LEADs intensiva förinkubationsprogram och 13 bolag antogs till inkubation. Bland nya idéer utgör life science den största kategorin, följt av mjukvara och industriell teknik. 11 bolag har uppmärksammats på nationella och internationella arenor, däribland 33-listan, SKAPA-priset och SaaS Summit.