Året är 2019. Saab har en dialog med företagsinkubatorn LEAD. De har utvecklat en avancerad och innovativ mikrovågsteknik som man ser stor potential i, men som man inte har utforskat ett applikationsområde för. Genom LEADs traineeprogram Entrepreneurs in Residence öppnas möjligheten att få tekniken verifierad mot marknaden.

– Genom att samarbeta med LEAD och entreprenörerna i Entrepreneurs in Residence-programmet identifierade man ett marknadsbehov för mikrovågstekniken man ville kommersialisera. Samarbetet var mycket framgångsrikt och gemensamt med traineerna Victor Borén och Markus Tornberg, samt två seniora entreprenörer, valde man att starta bolaget MicroDri AB för att fortsätta resan, berättar Niclas Lövgren, Acting Head på Saab Ventures.

Victor Borén och Markus Tornberg är två av fyra traineer som anställs av LEAD det året. Victor har senast arbetat som konsult inom maskinkonstruktion i fordonsindustrin och Markus studerar till Civilekonom vid Linköpings universitet. De ska nu utbildas av LEAD i affärsutveckling, självledarskap och entreprenörskap för att lära sig driva bolag. Samtidigt får de uppgiften att utvärdera affärspotentialen hos en rad innovativa teknologier.

De tar sig an uppdraget och under sex månaders tid arbetar Victor och Markus intensivt med att utforska Saab:s teknik och försöka hitta ett lovande applikationsområde. Ett behov identifieras. Inom sågverksindustrin torkas virke i stora ugnar där hela partier torkas samtidigt. Detta resulterar i hög energikonsumtion, långsamma torktider och ojämn torkning. Med Saab:s mikrovågsteknik skulle man kunna  individanpassa torkningen för varje enskild planka, och på så sätt påskynda torkningsprocessen, minska energiförbrukningen och öka resurseffektiviteten.

Resultatet av Victor och Markus marknadsverifiering är positiv. Det finns potential att bygga ett framgångsrikt bolag kring idén. Saab Ventures väljer att finansiera fortsatt verksamhet och bolaget MicroDri AB bildas.

– Saab Ventures syfte är att identifiera civila tillämpningar för den teknik som finns inom Saab-koncernen. Målsättningen är att starta nya företag och kommersialisera dessa tillämpningar för att skapa ytterligare mervärde. För att lyckas med detta är strategin att arbeta med drivna och erfarna entreprenörer, som tillsammans med Saab startar företagen, berättar Niclas Lövgren.

Nu börjar strukturarbetet kring MicroDri AB. Victor och Markus matchas med två erfarna personer via Saab Ventures och ursprungsteamet har därmed skapats. Marknadsverifieringen fortsätter med tester på olika typer av virke för att säkerställa att tekniken fungerar som den ska. Efter en tids tester står det klart att det är grönt ljus och att tekniken besvarar de grundläggande kundkraven. Det är dags att hitta samarbetspartners och ta nästa steg.

Genom projektfinansiering via Energimyndigheten och tillsammans med SCA och Holmen påbörjas ett samarbete genom Forest Business Accelerator-programmet för att få värdefull och branschspecifik input från kunder. Programmet är nu genomfört och samarbetet har varit en stor succé. Tillsammans har parterna utvecklat ett koncept för en industripilot så att de kan fortsätta verifiera och testa MicroDris innovation i större skala.

– MicroDri har sedan starten 2020 kommit väldigt långt och arbetar nu med de största företagen från industrin. Man kan med säkerhet säga att det blev en väldigt lyckad matchning! säger Niclas Lövgren.