LEAD-alumnen Epishine är det unga företaget med den stora drömmen – att rädda planeten från en klimatkatastrof. Utifrån ny teknologi skapar bolaget, som första produkt, “ljusenergimoduler” som omvandlar vanligt ljus till energi. Med en bas i forskningen har resan gått från idé till affärsutveckling och vidare till produktion, med målet att bli världens största leverantör av energilösningar. 

Användandet av fossila bränslen är ur miljösynpunkt ett välkänt problem. LEAD-alumnen Epishine arbetar för att minska användandet av denna sorts bränslen, genom att utveckla skalbara, resurseffektiva och prisvärda solceller.

Baserat på över 30 års forskning producerar bolaget tryckta solceller som endast består av organiska material. Med sin teknik skördar Epishine energi från det ljus som omger oss, både inomhus och utomhus. Skördandet görs med hjälp av tunna, böjliga plastbitar som omvandlar ljus till elektricitet. Den första tillämpningen av Epishines innovation handlar om små ”ljusenergimoduler”, som bolaget säljer till tillverkare av trådlösa produkter. Tekniken gör det redan möjligt att ta bort behovet av kablar och batterier ur många av våra vardagliga produkter, till exempel de elektroniska prislappar som finns i många butiker.

Bolagets VD Mattias Josephson har varit med sedan starten, och ser mycket positivt på företagets framtid.

– Epishine gör ny teknologi tillgänglig för marknaden, för att förändra människans energianvändning. Vi revolutionerar hur man omvandlar ljus till energi, säger Mattias Josephson.

Hjälp med det första steget

Epishine grundades 2016, delvis som en avknoppning från Linköpings universitet. Bolaget är sprunget ur forskning inom organisk elektronik och organiska solceller. Sedan början av 2019 är de även en LEAD-alumn, efter att ha deltagit i vår affärscoachning under tre år.

Från tiden på LEAD minns Mattias särskilt stödet i att hitta affärsnyttan i sin innovation för att kunna bygga ett bolag utifrån forskningsidén, samt att det alltid fanns en aktivitet som hade fokus och regelbundenhet i coachningen. Att delta i de olika programmen beskriver han som värdefullt för utvecklingen av ett bolag.

– LEAD har varit en mycket bra sparringpartner för Epishine under vår tidiga utveckling och har påtagligt hjälpt oss att ta oss väldigt långt på kort tid. Hos LEAD finns det stor erfarenhet som har fungerat som ett externt bollplank. Det är ett kraftfullt verktyg och en bra miljö för entreprenörer, jag troratt bolag som är del av en sådan inkubator dubblerar sin utvecklingstakt.

Siktet inställt på ledarpositionen

För närvarande är det spännande tider på Epishine. Bolaget har gått från idé och utveckling till produktion, bland annat med en applikation av små solceller inomhus. Framtiden ser bokstavligt talat ljus ut, och målen för de kommande decennierna är satta. Det är ambitiöst formulerade målbilder, men inställningen är att de är fullt möjliga.

– Vårt mål till år 2030 är att bli störst i världen på just organiska solceller, och år 2040 störst på solceller. Samtidigt förutspås solenergi vara den största energilösningen globalt så målet handlar faktiskt om att bli världens största leverantör av energilösningar, som en av de pusselbitar som behövs för att bespara vår planet från konsekvenserna av att använda fossila bränslen.

Se intervjufilmen med Mattias Josephsson, vd på Epishine.