LEAD intro är ett tillfälle för att lära känna LEAD och hur vi hjälper dig på din bolagsresa!

Då resan är målet, hjälper vi dig att njuta av förberedelser, övningar och att lägga de värdefulla pusselbitarna på plats som behövs för att lyckas när du ska bygga business på en idé.

Det finns väldigt mycket information idag att det ibland är svårt att fokusera på de få enkla grunderna för att nå framgång. Det är lätt att jaga en ny vinkel eller en magisk kula som löser alla problem. Men i slutändan finns det ingen magisk kula.

Det finns bara bevisade principer som du behöver träna och behärska för att få ditt företag att växa och bli framgångsrikt. LEAD har verktyg, kompetens och metoder som hjälper dig och ditt bolag att växa snabbare och säkrare.

LEAD intro är ett seminarie om den affärsutvecklingsmetodik som LEAD använder när vi arbetar med bolag. Vi kommer gå igenom olika metoder som du kan ha nytta av när du ska utveckla din startup. Efter seminariet har du möjlighet till speed coachning tilsammans med någon utav LEAD affärscoacher. Under 15 minuter pratar ni om dig, din idé samt vad som är nästa steg.

LEAD Intro är öppen för alla som har en idé och vill bygga en tech-startup.

Anmälan krävs, Zoomlänk skickas efter anmälan.