Innovationsbron investerar i LEAD-bolaget Schemagi AB som erbjuder tjänster för automatisk schemaläggning inom vård och omsorg. Finansieringen möjliggör vidare teknikutveckling av tjänsten med målet att inom ett år möta en större kundvolym samt fortsätta rekrytera.
 
 

Schemagis tjänst bygger på resultat av forskning inom ämnet Optimeringslära vid Matematiska institutionen vid Linköpings Universitet. Med hjälp av Schemagis optimeringsverktyg fördelas arbetspassen rättvist och verksamhetsanpassat. Kunderna outsourcar sin schemaläggning till Schemagi som bygger varje nytt schema utifrån verksamhetens växlande behov. Bolaget är idag ensamt om att leverera ett färdigberäknat, optimerat och rättvist schema redo att användas i verksamheten, och det finns en stor efterfrågan av deras tjänster.

– Inom vård och omsorg är schemaläggning ofta ett väldigt stort problem, då man skall hitta balans mellan verksamhetens behov och tillgången på personal, och samtidigt ta stor hänsyn till personalens egna önskemål. Schemagi löser detta problem med avancerad matematisk optimering, utan krångel för användarna, och resultatet blir ett färdigt schema som dels täcker alla behov och dessutom är maximalt rättvist. Ett bra exempel på hur akademisk forskning kan komma till stor nytta i vardagen. Vi ser dessutom en stor affärspotential i schemaläggning av personal även inom andra områden framöver, säger Pär Carlshamre, Investment Manager på Innovationsbron AB.

– Vi är väldigt glada över Innovationsbrons investering. Den möjliggör teknikutveckling parallellt med att vi kan ha den uthållighet som krävs för att jobba med vård- och omsorgskunder som ofta har långa beslutsprocesser. Vi brinner för att frigöra tid för vård- och omsorgspersonal och investeringen innebär att vi kan fortsätta jobba långsiktigt och möta den stora efterfrågan som finns, samtidigt garanterar vi en säker schemaleverans för befintliga kunder. Vi är mycket positiva till att Innovationsbron är en aktiv ägare som bidrar med stort engagemang och kunnande. De vill vara med och bygga vårt bolag tillsammans med oss, säger Katarina Nyhammar, VD på Schemagi.

Från den 1:e december har Schemagi ett filialkontor i Karolinska Institutets Science Park, Stockholm. Där kommer Åsa Svensson som nyligen rekryterats att arbeta med schemaleveranser och tillsammans med övriga medarbetare fortsätta arbetet som underlättar för vård- och omsorgspersonal att fokusera på sin kärnverksamhet.

För ytterligare information kontakta:

Katarina Nyhammar, VD Schemagi, tel: 0768-714 614, katarina@schemagi.se
Pär Carlshamre, Investment Manager, Innovationsbron AB, tel: 070-479 00 88, par.carlshamre@innovationsbron.se