SyMRI-news

LEAD-alumnen SyntheticMR AB har ingått ett kommersiellt avtal med Sahlgrenska Universitetssjukhuset avseende SyMRI, SyntheticMRs programvara som effektiviserar och förbättrar undersökningar med magnetisk resonanstomografi (MR). Universitetssjukhuset kommer att använda SyMRI i samband med forskning om multipel skleros (MS).
 
SyntheticMR meddelar idag i ett pressmeddelande att Sahlgrenska Universitetssjukhuset bedriver framstående forskning inom MS och har investerat i SyMRI NEURO för att initialt använda programvaran i forskningssyfte inom detta område.

”Med SyMRI får vi helt nya möjligheter att följa upp och mäta sjukdomsförlopp med hjälp av kvantifierbar data. Detta öppnar för bättre uppföljning av våra MS-patienter. Målet är att på sikt kunna ta programvaran i kliniskt bruk”, säger Sven Ekholm, Professor och Senior Rådgivare till Göteborg Universitet/BoIC.

”SyMRI ger oss möjlighet att kvantifiera neurodegenerationen vid MS. Vi har under många år studerat sjukdomsprocessen vid MS och vi får nu möjlighet att bättre kvantifiera dessa. SyMRI kan användas för att värdera sjukdomens svårighetsgrad och utvärdera behandlingseffekter, vilket är mycket värdefullt”, säger Jan Lycke, docent i neurologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.  

SyMRI kommer att användas tillsammans med sjukhusets MR-kameror från Philips.
Bild: SyMRI-screen från syntheticmr.com

För ytterligare information, kontakta
Stefan Tell, VD SyntheticMR AB, +46 73 373 40 90.