NComVA förvärvas av det amerikanska och världsledande Business Intelligence företaget QlikTech. LEAD-företaget NComVA, som är en avknoppning från forskning vid Linköpings Universitet, utvecklar webbaserad interaktiv datavisualisering med integrerad storytelling för att analysera och presentera stora mängder statistikdata.
 

NComVA group

Förvärvet ger QlikTech tillgång till både världsledande visualisering samt unik kompetens. Kärnan i NComVAs visualiseringsteknik kan nu integreras direkt med QlikViews världsledande sök- och datamotor, vilket kommer utöka funktionerna i nästa generation av tjänsten QlikView. Detta innebär helt nya möjligheter till en unik användarupplevelse med interaktiv visualisering och storytelling. NComVA är sedan 2012 en teknologipartner till QlikTech.

– Framgångsfaktorn för QlikView är att det är både ‘Gorgeous and Genius’, säger Anthony Deighton, Chief Technology Officer på QlikTech. Vi tycker att visualiseringen är magnifik och lösningen brilliant och du skulle inte vilja ha den ena utan den andra. NComVA bidrar till att bredda vårt erbjudande både med sin teknologi och med sitt team.

NComVA har på kort tid gjort succé på statistikmarknaden och har idag internationella kunder som OECD, IMF, EU kommissionen, samt många svenska organisationer och myndigheter som SCB, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Boverket, regionkontor samt flertal kommuner. Företaget utnämndes nyligen till ett av Sveriges 33 hetaste teknikbolag av NyTeknik och Affärsvärlden.

– Som VD och en av grundarna är jag stolt över att ha skapat ett innovativt och framgångsrikt statistikvisualiseringsföretag, säger Mikael Jern, VD på NComVA. Detta är en stor möjlighet för oss att sprida vår teknologi till en betydligt större användarkrets inom Business Intelligence marknaden. QlikTech förvärvar inte bara en produkt utan även ett team med gedigen kompetens och erfarenhet.

Läs hela pressreleasen här