PU sensor har nyligen genomfört en nyemission som omfattat drygt 10 MSEK och tillsammans med nyligenbeviljad bidragsfinansiering så stärker bolaget kassan med 14 MSEK under 2020.

Trycksår (liggsår) är en vårdskada som orsakar svårt lidande och enorma kostnader över hela världen.  Trycksårsrelaterad vård kostar årligen flera miljarder bara i Sverige och människor i alla åldrar drabbas.

Vår vision är att minimera lidande och kostnader orsakade av trycksår. Genom den nu tillförda finansieringen kan vår produkt marknadsföras, säljas och levereras i Sverige och i många andra länder och på sikt finnas på varje vårdavdelning, säger Johannes Walfridsson, VD för PU sensor.

PU sensor har under fyra år utvecklat en forskningsbaserad och patenterad sensorprodukt som hjälper vården att avgöra vem som riskerar att få trycksår innan de har uppstått på ett sätt som inte tidigare har varit möjligt. Produkten bygger på att blodflödet i huden mäts med hjälp av optiska sensorer. Individer med ett svagt blodflöde löper större risk att få trycksår och med hjälp av PU sensors nya produkt kan därför förebyggande åtgärder sättas in där de bäst behövs. Därmed kan vårdens resurser användas bättre, samtidigt som kostnader och personligt lidande minskar.

Vi ser en stor potential i PU sensor. Med bolagets patenterade teknik och med den vetenskapliga bakgrund som finns i teamet med bland annat Margareta Lindgren och Anna-Christina Ek som forskat och publicerat många trycksårsstudier om riskfaktorer, riskbedömning och hudens blodflöde. Den här produkten kommer att ändra sättet vi bedömer risken för trycksår världen över då den adderar individens hudblodflöde vid vila i ryggläge, till riskbedömningen. Genom att kunna göra mer vetenskapligt korrekta analyser kommer sjukvården och äldrevården att besparas stora kostnader och även rädda liv. Något man inte tänker på är att trycksår kan orsaka blodförgiftning. När CE-märkningen kom på plats i somras kändes det som ett bra tillfälle att gå in, säger Olof Svanberg på Svanberg & Co Invest AB.

PU sensors CE-märkta produkt och metod för att förebygga trycksår är nu färdig att användas inom sjukvård och äldreomsorg.

Kontakt

Johannes Walfridsson, VD,
+46 738-08 70 70
johannes.walfridsson@pusensor.se