LEAD-bolaget PU Sensor har levererat sin första sensor till ett äldreboende i Sundbyberg. Sensorn är en världsunik, forskningsbaserad lösning som tidigt kan upptäcka och förebygga trycksår. Detta kan öka välbefinnandet i världen och spara resurser inom vården.

Trycksår, även kallat liggsår, orsakar stort lidande hos de drabbade och kostar samhället flera miljarder varje år. Trycksår är en skada i hud och/eller underliggande vävnad i huden som beror på otillräckligt blodflöde som resultat av tryck på huden. 12-15 procent av alla patienter på svenska sjukhus lider av trycksår, vilket gör det till en av de vanligaste vårdskadorna. Genom att förutse risken för trycksår hos en patient kan förebyggande insatser sättas in och därav undvika onödigt lidande.

– Vår vision är att minimera lidande och kostnader orsakade av trycksår. Dagens riskbedömning är trubbig. 50 procent av de trycksår som uppstår uppkommer hos personer som bedömts vara utanför riskzonen. När ett trycksår väl uppkommit blir de ofta långdragna och orsakar stort lidande för individerna, säger Johannes Walfridsson, vd på PU sensor.

PU Sensor grundades 2016 ur forskning vid Linköpings Universitet. Den CE-märkta, patenterade produkten bygger på att blodflödet i huden mäts under tryck med hjälp av optiska sensorer. Bolaget vänder sig till sjukhus och äldreomsorg och har nu levererat sin första produkt till ett äldreboende i Sundbyberg, och har redan fått flera nya kunder.

– Det känns fantastiskt att denna dag har kommit. Att efter många års forskning och utveckling så börjar PU sensor nu användas i vården, säger Johannes.

Läs mer om PU sensor här >>