LiU Invest meddelade under dagen att de har gjort en investering i LEAD-bolaget SeaPattern. SeaPattern utvecklar ett AI och simuleringssystem för att öka mängden el som kan genereras i en redan installerad vattenkraftsanläggning. Investeringen visar på hur SeaPatterns samarbete med Linköpings universitet ger möjligheter för startups som vill skapa förändring i samhället, och i fallet om SeaPattern handlar det om nya och hållbara energilösningar. 

SeaPatterns avancerade mjukvara, strategiskt designade turbiner och precisa sensorer, har lett till att bolaget särskiljer sig i vattenkraftsindustrin. Den innovativa teknologin betyder att SeaPattern kan fånga upp den resterande energin från det rörliga vattnet som redan passerat de traditionella turbinerna, vilket ökar utvinningen av energi utan ytterligare infrastrukturer. 

Stefan Asplund, Investment Manager vid LiU Invest och tidigare affärscoach på LEAD, säger att “Vårt beslut att investera i SeaPattern Sweden AB bottnar i vårt förtroende för deras teknik och deras potential att förändra vattenkraftssektorn. Genom att integrera avancerad mjukvara och unika turbinmönster, förbättrar SeaPattern energieffektiviteten på ett sätt som stämmer perfekt med vår investeringsfilosofi som fokuserar på innovation, hållbarhet och långsiktig tillväxt.” 

Niklas Boman, VD för SeaPattern, är entusiastisk kring partnerskapet och säger: “Med LiU Invest ombord är vi redo att ta nästa steg i utveckling och kommersialisering av våra produkter. Investeringen kommer inte bara att driva vår pågående forskning och utveckling, det säkrar också vår väg mot att revolutionera energiutvinning inom vattenkraftsindustrin.” 

Partnerskapet mellan SeaPattern och LiU Invest förväntas påskynda produkternas utvecklingsinitiativ och expandera deras marknadsräckvidd, vilket kommer att sätta en ny standard för effektivitet inom teknologi för förnybar energi.