Det var skrämmande siffror som presenterades i rapporten som FN:s klimatpanel IPCC släppte i måndags. Forskning från Linköpings universitet finns representerad i rapporten tillsammans med tusentals studier från forskare över hela världen. Det har nu konstaterats att det är människans utsläpp av växthusgaser som förändrar klimatet och att olika typer av extremväder är kopplade till mänsklig påverkan.

Rapporten är en sammanfattning av det man enats om efter förhandlingar mellan 195 av världens länders regeringar. Det är den första i en serie av sex rapporter som behandlar klimatförändringarna och vad som kan göras för att bromsa dem. Forskningen visar bland annat att vi med dagens utsläppstakt kommer att passera 1,5 graders temperaturhöjning redan inom 20 år. Det är ett tydligt budskap som kräver en drastisk omställning från oss alla om vi ska nå våra klimatmål. För LEAD har det varit en självklarhet att integrera global hållbarhet och klimatfrågan i arbetet med startups. Under två år har vi arbetat aktivt med att införa processer och metoder för att maximera den positiva klimatpåverkan från startups, och lägger stort fokus på hållbarhetsfrågan.

– Klimatkrisen kan man inte lösa ensam. Det kommer att krävas disruptiva lösningar och teknologier. Genom att arbeta nära forskare på universitetet och kunna stötta dem med verifiering och bolagsbyggande kan vi bidra till att skapa lösningar som är hållbara i alla led, såväl ekonomiskt, socialt, som miljömässigt. Det senaste året har LEAD arbetat med att fokusera på hur vi kan stötta och utmana bolagen mot hållbara lösningar som verkligen kan göra skillnad, helt enkelt för att många av dessa lösningar även kommer att vara de mest ekonomiskt hållbara i framtiden, säger Catharina Sandberg, vd på LEAD.

Process och verktyg för global hållbarhet

Om vi ska klara Parisavtalets klimatmål krävs drastiska åtgärder både för hela samhället och för enskilda individer. Vi måste tänka om, rannsaka oss själva och titta på hur vi lever, reser och vad vi prioriterar. Här har inkubatorer som LEAD en unik och betydelsefull roll i arbetet med hållbar utveckling och klimatfrågan i synnerhet, då de kan visa vägen och påverka en helt ny generations bolag att skapa smarta lösningar som verkligen gör skillnad. I dagens klimatarbete ligger mycket fokus på att reducera de egna utsläppen, men för att nå klimatmålen räcker det inte med att reducera utsläppen. Vi måste börja ta bort koldioxid från atmosfären och överkompensera för våra klimatutsläpp. Vi måste bli klimatpositiva.

LEAD har sedan två år tillbaka arbetat med att utveckla en process för att den positiva klimatpåverkan från startups ska bli så stor som möjligt. Denna process integrerar ett nytt perspektiv för alla bolag och entreprenörer, och har som ambition att öka innovationshöjden, säkerställa långsiktigt framgångsrika bolag och påskynda deras positiva inverkan på global hållbarhet. Det är genom de tidiga startup-bolagen som LEAD har allra störst möjlighet att påverka, och det är därför viktigt att de får hjälp med verktyg och processer som de kan använda på daglig basis. Det är hög tid att ge plats och främja de bolag och organisationer som erbjuder lösningar på problemet, och genom att stötta och påverka dessa bolag i tidig fas kan vi tillsammans accelerera utvecklingen mot 1,5-gradersmålet.

Häpnadsväckande siffror

Det är extrema väderförhållanden som råder över hela världen och det har konstaterats att de i sin helhet kan kopplas till klimatförändringen som är till följd av människans utsläpp av växthusgaser. Havsnivån fortsätter att stiga och de stora inlandsisarna smälter nu fyra gånger fortare än i början av 2000-talet. Alla länder måste jobba ännu hårdare tillsammans och de stora utsläppsländerna måste visa på en hög ambitionsnivå för att vi ska kunna klara klimatmålen.

Det måste bli en global rörelse och vi i Sverige har goda förutsättningar att visa att omställning faktiskt är möjlig genom den teknik som finns, och hur man integrerar klimatperspektivet i alla beslut man fattar. I startup-miljön och innovationsekosystemet finns idag en lång rad av företag som erbjuder imponerande och relevanta lösningar på klimatutmaningen. Genom att de löser sina kunders och samhällets behov på helt nya, smarta sätt kan de bidra till hur samhället organiserar sig mer resurseffektivt.

Som en del av LEADs hållbarhetsuppdrag utfördes 2020 ett projekt där man kvantifierade den potentiella klimatnyttan hos bolagen med hjälp av ramverket Avoided Emissions. Fyra startup-bolag i LEAD-portföljen valdes ut för att bedömas av experter som beräknade deras bidrag till minskade koldioxidutsläpp. Det var häpnadsväckande siffror som presenterades. Hos enbart de fyra bolagen som bedömdes finns det potential för 16 miljoner ton minskade utsläpp till 2030. Det motsvarar ca 25% av Sveriges totala utsläpp.

– Jag har en stark tro på vikten av att sätta upp mål och mätetal för att säkerställa att man är på rätt väg. Mätningen vi genomförde 2020 visade på väldigt bra siffror, men det viktiga nu är att bolagen får rätt stöttning och att de faktiskt kan realisera sina mål och nå den marknad som behövs för att göra skillnad på riktigt. Det är först då de verkligen bidrar till minskade utsläpp. Fortsätter vi emellertid att mäta fler tidiga bolag och ger rätt stöd för att öka chanserna att lyckas, är vi en god bit på väg. Nyckeln är att många arbetar tillsammans, i hela kedjan. Universitet, innovationskontor, inkubatorer och Science Parks, men också att de stora bolagen öppnar upp för samarbeten så att lösningarna kommer ut på marknaden. I slutändan är det marknaden och betalande kunder som är det viktiga för att nya lösningar ska kunna spridas, säger Catharina.

Innovationssystemet har en betydelsefull roll

Trots klimatrapportens mörka siffror finns det hopp om vi tillsammans lyckas göra ordentliga reduktioner i utsläppen. Det är viktigt att rapporten får den betydelse och effekt den förtjänar och vi måste ta de beslut som krävs för att vi ska kunna hålla oss under 1,5 graders ökning. Linköpings universitet ligger långt fram vad det gäller forskning kring klimatpåverkan, och innovationssystemet har en betydelsefull roll för att öka möjligheterna för startups att bidra till en positiv inverkan. Det måste tas politiska beslut, och kommunerna och den offentliga sektorn måste ta sin viktiga roll i hållbarhetsarbetet. Även bolag och investerare har en betydande roll i det hela då de måste våga investera och vara kunder i startups som gör skillnad. Tillsammans kan vi göra skillnad, men det krävs att alla drar sitt strå till stacken.