Mabema AB Sveriges ledande systemintegratör och produktutvecklare inom visionteknik förvärvar nu Sensactive som arbetar med utveckling och försäljning av produkter för materialhantering som baserar sig på laserstriangulering och formigenkänning. Till och med 2009 drevs verksamheten i Dynamis AB.

Mabema logo news

– Sensactive och då framförallt produkten för BinPicking passar väldigt bra i vår satsning till att bli ledande inom visionbaserad materialhantering, säger Magnus Lundberg, VD på Mabema AB.  Vi kommer att kunna erbjuda våra kunder ett flertal olika tekniska lösningar för t.ex. palltömning som, var för sig eller i olika kombinationer, kommer att resultera i driftsäkra och prisvärda system, fortsätter Magnus.

För mer information besök www.mabema.se, eller kontakta:

Magnus Lundberg
VD, Mabema AB
0735-15 37 00
magnus@mabema.se

Mabemas verksamheten bedrivs i Linköping under tre affärsområden med kamerateknik och bildbehandling som gemensam nämnare.