Vi träffar Robin Kahlbom vd för Intuitive Aerial, vid Linköpings Centralstation. Robin är  28 år med har redan en gedigen erfarenhet av management och att vara vd för ett börsnoterat bolag. Robin har en bakgrund inom kommersiellt flyg och har arbetat inom olika management positioner, men även som pilot och kapten. Med ena benet inom flyget och det andra inom mjukvaruutveckling och startups, har sedan tidigare varit aktiv i två olika LEAD-bolag varav det senaste är Intuitive Aerial.

”Det handlar hela tiden om att försöka hitta nästa steg och att vara ute och prata mycket med marknaden, att träffa användarna för att se till att man hittar helt och hållet rätt”

Att gå från kommersiellt flyg till startups kanske inte är det mest självklara vägvalet, men för mig var det ett naturligt val eftersom jag hela tiden kände att jag behövde något mer, säger Robin.

Robin beskriver sig själv som att alltid varit en strävare och att han alltid har gillat att ta fram något nytt oavsett om det handlar om en produkt eller om det handlar om konst eller musik. Hans drivkraft ligger i att hela tiden göra något bättre och det hittar han genom att vara entreprenör. Utmaningen i att få kunden nöjd och samtidigt villig att betala för lösningen. Han beskriver det som att han drivs av framsteg. Robin började sig entreprenörsresa genom att utveckla ett mjukvaruföretag tillsammans med några vänner, vid sidan av sitt ordinarie arbete som pilot. Han insåg snabbt att det var något som han brann för, mer än att flyga flygplan. Vilket gjorde att han aktivt började söka sig till entreprenörskapskretsar. Resultatet blev att han kom i kontakt med LEAD och ett bolag som satt på LEAD just då.

“När det kommer fram att en filmsekvens har varit möjlig men som man inte har kunna göra tidigare, och att jag har varit del av det, då får jag en väldig tillfredställelse. Det är det som driver mig”

– Robin Karlbom, vd Intuitive Aerial

Hur började resan med Intuitive Aerial

Intuitive Aerial utvecklar drönare och kamera stabiliseringsprodukter för professionell film industri, och idén och bolaget startade under 2009. Det började egentligen med att Intuitive Aerial funderade på hur man kunde utveckla tekniken inom drönare, som var en växande marknad under slutet av 00-talet, och applicera den på filmproduktioner för bioduken.

”På den tiden pratade man mycket om ett flygande stativ och att man skulle kunna förprogrammera en rutt som kameran skulle åka. Vissa av de tankarna vi hade då lever fortfarande kvar och tittar vi fortfarande på en del av de tankarna parallellt med vår övriga verksamhet, berättar Robin.

Intuitive Aerial valde efter något år att fokuserade på att utveckla farkoster, kompletta lösningar för den professionella filmindustrin istället. Det gick även hand i hand med hur regelverken för drönare utvecklades till att vara väldigt likt de regler som finns inom kommersiellt flyg. Vi lade ett större fokus på helhetslösningen och bildstabiliteten, istället för att fokusera på själva förflyttningen.

Hur ser dina dagar ut som entreprenör ut?

Min arbetsdag är väldigt varierande eftersom vi fortfarande är ett bolag som växer och att vi inte är så många, idag är vi 10 personer som arbetar heltid. Det gör ju att man är involverad i mycket av det som händer. Det kan vara att ta beslut kring produktdesign till kampanjer, att prata med kunder till att lösa support ärenden eller att stå och presentera bolaget inför en stor aktiespararpublik, det varierar otroligt mycket.

”I min roll får jag även resa väldigt mycket eftersom vår marknad inte finns i Sverige utan det är väldigt internationellt från Hollywood, Indien, Japan etc. Och jag tycker verkligen om att resa på det sättet, där man är ute hos kunderna några dagar för att komma igång med ett projekt, en produktion eller en produkt. Man kommer väldigt nära dem och de olika kulturer som finns överallt.” säger Robin.

Utmaningen att arbeta mot filmindustrin har varit att Sverige som land har inte så mycket filmindustri, så det har varit svårt att komma in till rätt folk och att nå rätt folk, under de första åren spenderade vi mycket tid på plats i till exempel Los Angeles. Nu har vi ett dotterbolag i Los Angeles, så där har vi idag närvaro för jämnan, men så var det inte under de första åren. Det tar tid att bygga relationer och få möjlighet att komma in på de första produktionerna för att befästa tekniken med hjälp av olika filmproduktioner, men det är naturligtvis så när man utvecklar en helt ny produkt. Det tar tid och mycket engagemang!

”Vi är ju fortfarande ett ganska litet bolag, så det gäller att ha fokus på det som man håller på med. Då kan vi utveckla och komma ut med tekniken snabbt, på så sätt blir vi konkurrenskraftiga inom vårt segment.”

Varför valde Intuitive Aerial att bli ett medlemsbolag på LEAD?

Det finns ganska enkla svar till varför Intuitive Aerial började på LEAD och det är att grundarna hade haft resor med andra bolag genom LEAD tidigare och var nöjda med det stödet de hade fått under de resorna. Jag kom ju in lite senare på bolaget, då vi redan satt på LEAD. Men anledningen till varför vi stannade på LEAD är ju för att de är en så bra miljö för ett nystartat bolag. Man hamnar i ett sammanhang och får kontakt med andra bolag som sitter i samma situation som en själv, även om man kanske bara är två eller tre personer i bolaget så får man kollegor. Utöver det får man hjälp med att göra saker på rätt sätt, och kontaktvägar till exempel när man behöver skaffa kapital. Bara det att ha någonstans att gå varje dag, som inte är vardagsrummet eller köket eller biblioteket, är ju otroligt viktigt den första perioden när man ska komma igång med bolaget. Alla de delarna är anledningen till varför vi valde att stanna kvar på LEAD.

Hur ser framtiden ut för er?

Man kan säga att vi är mitt i framtiden just nu. För ett år sedan så börsnoterades vi och det har inneburit en ganska stor omställning i hur vi arbetar. Vi kommer lansera nya produkter, för att bredda vårt utbud och inom när framtid kommer vi även arbeta med att bygga ut vårt distributörsnätverk så att våra produkter kommer ut till fler länder och att vi har lokala personer som arbetar med försäljning. Givetvis så kommer vi även få se mer storfilmsproduktioner.

Om man ser på längre sikt så tror jag att Intuitive Aerial kommer att vara ett företag som är aktiv inom fler branscher, än vad vi är idag. Idag är vi synonymt med film och tv-teknik, men UAV behovet är ju mycket större än så och det finns ju absolut möjligheter att gå bredare framtiden. Fram tills idag så har vi varit relativt orörda ur konkurrenssynpunkt, men det finns bolag som kommer som rör sig inom samma kundsegment som vioch det finns bolag som gör väldigt

Vi gör väldigt nischade produkter som fyller ett väldigt tydligt behov. Det gör att vi kan vara den premiumlösningen för ett väldigt få utvalda kunder. 

Om du skulle ge tips till framtida bolagsgrundare, vad skulle det vara då?

Prata om idé med många och att du som idebärare hela tiden måste ut tidigt och testa iden. Både på marknaden, på kompisar och att våga  berätta om den. Det är inte bara idén som är avgörande utan det är genomförandet. Du behöver komma igång snabbt och testa din idé och testa den på marknaden. Se till att det verkligen finns ett behov för det du gör och ta hjälp. Försök hitta folk som kompletterar dig, så att du kan få ihop ditt team. De personerna kommer vara viktiga för ditt bolag framöver. Ingen kan göra allt själv – är man olika så kommer det gynna bolaget. För när man skapar ett bolag får man en ny familj, och man har chans att påverka medlemmarna i den.