Sveriges innovationsmyndighet Vinnova står bakom en utlysning på 42 miljoner kronor, som delas ut till 141 startup-bolag med innovativa affärsidéer. Fyra av dessa bolag kommer från LEAD.

LEAD-bolagen Devair, FineCell, Ligna Energy och Nano Textile Solutions har valts ut i Vinnovas finansiering Innovativa Startups del 1 under våren 2020. Bolagen tar nu emot 300 000 kronor vardera. Bidragen kan till exempel användas för att utveckla sin prototyp eller affärsmodell.

– Självklart är det väldigt roligt att hela fyra av LEADs startup-bolag får ta del av utlysningen från Vinnova. Det är ett kvitto på att innovationsarbetet är viktigt, och bidragen kommer vara till stor nytta i bolagens fortsatta arbete, säger Catharina Sandberg, VD på LEAD.

Finansieringen Innovativa Startups fokuserar på nystartade bolag som vill bidra till hållbar tillväxt på en global marknad. Aktuella företag baseras på nyskapande produkter eller tjänster, med en skalbar affärsutveckling. Pengarna kan användas till att ta fram prototyper, utveckla affärsmodellen eller skapa strategier för att skydda företagets nya lösning.

– Det här bidraget ger unga företag med högriskprojekt en möjlighet att verifiera och validera sin affär för att öka möjligheterna att nå kunder, partners eller investerare, säger Emelie Falk, ansvarig för utlysningen på Vinnova.

Läs mer om alla bolag som får Innovativa Startups del 1 våren 2020 >>