Actibump på Öresundsbron

Edeva gör ett aktivt dynamiskt farthinder som heter Actibump. Mätningar vid de tre befintliga Actibumpinstallationerna visar på goda resultat. Poängen med Actibump är inte att få alla att köra långsamt. Poängen är att få alla att hålla rätt hastighet. Någonstans inom spannet 20-35 km/h är det önskvärt att trafiken håller sig på en sträcka som har en skyltad hastighetsgräns på 30 km/h. Mätningar har visat att andelen förare som kör inom det rätta spannet ökar år efter år.

Detta är precis den trend väghållare vill ha. Det handlar inte bara om att få ner de höga hastigheterna, det handlar också om att få upp de onödigt låga. Vid statiska hinder måste större fordon sakta ner betydlig lägre än lättare fordon. Över Actibump kan alla köra i samma hastighet.

När trafiken håller samma jämna hastighet får man ett bättre flöde med minskad köbildning. Det ger i sin tur miljömässiga fördelar i form av, till exempel, minskade utsläpp. I Linköping har installationen funnits så pass länge att det går att se långtidseffekterna. Resultaten från Öresundsbron visar hur hastigheterna påverkas på kortare sikt.

Läs statistiken här