Save the date

LEADs medlemsmöte är en eftermiddag och kväll där vi förenar nytta med nöje tillsammans med LEADs samarbetspartners och medlemsbolagens vd.

På höstens medlemsmöte bjuder vi in samtliga vd:ar i bolagen på LEAD samt våra premium-samarbetspartners. Närvaro från samtliga medlemsbolag är obligatorisk, så om vd får förhinder ber vi er att skicka en annan representant från bolaget som har mandat att fatta beslut på bolagets vägnar.