Det finns många fördelar för ett bolag att arbeta med hållbarhet för att driva affärsutveckling. Det kan minska risker, göra er intressanta som partner, investeringsobjekt eller arbetsgivare och leda till nya affärer eller ökad lönsamhet. Även kundernas medvetenhet ökar och krav som ställs på leverantörer blir tuffare. Det gör att hållbarhet blivit en nödvändig del av bolagens kommunikation och det finns mycket att vinna på att kunna visa upp det ansvar som ditt bolag tar – och planerar att ta.

Det finns samtidigt en rädsla för att bli kritiserad för sitt hållbarhetsarbete när det kommuniceras. Det gäller att vara medveten om vad som ska kommuniceras, hur det kommuniceras och vilka förutsättningar som behöver uppfyllas för att kunna göra det trovärdigt. 

Under föreläsningen kommer Jenny Wallhoff, kommunikatör med hållbarhetsfokus, dela med sig av sin kunskap kring detta. Du får även ta del av grundläggande förutsättningar, omvärldsanalys, bra (och mindre bra) exempel samt konkreta tips på hur du kan skapa transparent och trovärdig hållbarhetskommunikation som ett verktyg för er affär.