Svenska industrier står idag inför utmaningar som aldrig tidigare skådats. Många företags existens hotas på grund av den oförutsägbara energimarknaden som medför perioder av oerhört höga elpriser. Energieffektivisering är idag ett av de enklaste sätten att dra ner på sina elkostnader och det behöver inte innebära investeringar som kostar miljontals kronor. LEAD-bolaget DAZOQs lösning Energy Intelligence mäter elförbrukningen i realtid och visualiserar det så att industrier kan få kontroll på elanvändningnen.

Case: BTT Plåt

BTT Plåt med basen i Kisa tillverkar och bearbetar kvalitetsdetaljer i tunn- och mediumplåt. Det är ett företag som har investerat mycket tid för att hitta nya sätt att optimera verksamheten för att kunna utveckla personal och företag. Det var just inom ett område de ville bli ännu bättre, där de hade utmaningar med att komma vidare – energiförbrukningen. Problemet var att de inte kunde följa sin energiförbrukning på processnivå och visualisera den. Till skillnad från en vattenläcka där det lätt går att se var problemet uppstår är det svårare att se var energi går förlorad.

Genom att använda DAZOQ’s lösning; Energy Intelligence kan BTT plåt nu trådlöst mäta elförbrukningen i realtid på de energikrävande processerna och enkelt visualisera det. På så sätt har de nu fått koll på sina effekttoppar, var de använder mest el och när de använder den. Med den här kunskapen har BTT kunnat prioritera och agera på energispill i fabrikens processer. Till exempel har BTT tagit fram nya arbetssätt för att undvika effekttoppar på morgonen och efter lunch för att på så sätt betala mindre för effekten de tar ut varje månad. Genom att räkna på produktionskostnaden insåg de även att det var bättre att jobba mer effektivt under dagen med högre bemanning, än att köra skift på natten.

Den information som BTT har lyckats utvunna genom att använda Energy Intelligence har gett verksamheten en helt annan kontroll över processerna och kunde se att efter en 2-årsperiod uppgick besparingarna till 19% mot tidigare år.

Energy Intelligence baseras på DAZOQ’s IoT- plattform för industrier. De trådlösa sensorer som tjänsten erbjuder samlar in data för el-, vatten- och gasförbrukning. Datan skickas till molntjänsten där användaren kan logga in och få realtidsinformation om förbrukning, diagram, KPI:er, alarm samt rapporter och andra funktioner. Tjänsten underlättar processen med energieffektivisering för industrier och DAZOQ erbjuder även löpande energikonsultation för att kunderna ska få ut maximalt av tjänsten.