EST-news

East Sweden Tillväxtkapital (EST) finns till för att bidra till mer tillväxt i Östergötland. Genom de aktiviteter som EST driver kan entreprenörer och investerare mötas och bygga förtroendekapital mellan varandra.
 

Textklipp från estkapital.se och Mjärdevi Science Park

EST består till stor del av affärsänglar med en bred erfarenhet från startups till börsbolag både i Sverige och internationellt.  I teamet finns ett stort engagemang för tillväxt och entreprenörskap för att regionens tillväxtbolag snabbare ska få möjlighet att matchas till både kapital och kompetens något som både EST och flera med dem har sett ett antal hinder för:

  • Tillväxtbolag har svårigheter att finna rätt ägarkapital och kompetens för tillväxtsatsningar
  • Intresserade investerare har begränsat flöde av relevanta sådana investeringsmöjligheter
  • Marknaden för sådana investeringar är i vår region fragmenterad, ostrukturerad och ineffektiv

Ett starkt förtroendekapital mellan rätt människor är en förutsättning för att privata investeringar ska komma till stånd – man måste våga lita på varandra. EST arbetar med att skapa allt mer förtroendekapital mellan allt fler i regionen för att fler investeringar i tillväxtbolag ska komma till stånd.

EST-teamet består av entreprenörer med bas i Linköping och Norrköping – Kenth Ericson, Anders Pernes, Lena Lyckenvik, Örjan Hansson, Anders Ferntoft, Tommy Johansson och Pär Carlshamre. Tillsammans har teamet lång och bred erfarenhet från att framgångsrikt bygga, driva, utveckla och sälja bolag. Bakom sig har man relationer med fler investerare. EST är ett icke vinstdrivande projekt, som under 2014 finansieras av Östsam, Länsstyrelsen, LiU Holding och ett antal privata finansiärer.

Som entreprenör kan man via EST snabbare och säkrare skapa tillväxt i sitt bolag, givet att man på tillväxtresa har för avsikt att dela med sig av ägandet i bolaget. Entreprenörer får via EST möjlighet att nå ut och en möjlighet att hitta personer med kompetens och kapital. De personer som finns i deras nätverk vill ofta engagera sig i företag de investerar i, till exempel i form av att vara styrelseledamot.

Hos EST går företagen igenom ett antal steg och det sker ett urval av företag, som EST väljer att arbeta vidare med, i vart och ett av stegen kontakt, grundanalys och matchning.

En process som går ut på att skapa förtroende mellan människor tar ett tag, vilket betyder att EST har svårt att hantera företag med akuta kapitalbehov. Det är också viktigt att veta att EST inte ger några investeringsråd, man gör inga företagsvärderingar och man genomför ingen så kallad due diligence. Den information man efterfrågar från företagen behövs för att bygga förtroende och stämma av att entreprenörernas ambitioner och förväntningar kan vara i paritet med vad de investerare man har runt sig kan och vill bli del i.

Kontakta gärna någon av de nedanstående för mer information om EST!

Anders Ferntoftanders.ferntoft@estkapital.se , 0708-779337
Lena Lyckenviklena.lyckenvik@estkapital.se , 0705-883428