Det började som ett examensarbete med syfte att utveckla förstärkare. Idag levererar Softube mjukvara för musikproduktion som skapar digitala kopior av analogt ljud. Softubes produkter används för att producera musik till världsartister som Adele och Beyoncé. Med sitt prisbelönta plugin-program, med integrerade hård- och mjukvarusystem, fortsätter Softube att leda branschen.

Tidigare behövde du ta sig till en inspelningsstudio med stora mixerbord och avancerad utrustning för att skapa musik av hög kvalitet. Så är inte längre fallet. Med Softubes produkter är det möjligt att enkelt och smidigt producera musik med hjälp av datorn – och fortfarande uppnå perfekt ljud. Mjukvaran består av effekter som kan läggas på ljudspåren vid inspelning av musik för att det ska låta bättre, och som de förväntas låta. Softube utvecklar även styrande hårdvara för programvaran som används i mixningstadiet och gör den enkelt att hantera.

Softubes bolagsresa kan beskrivas som en framgångssaga. De gick från att vara ett litet grundarteam till att idag vara ett framgångsrikt bolag med över 60 anställda. Men Softubes resa började inte riktigt där. I början av 2000-talet var de medlem hos Mjärdevi Business Incubator, som 2007 kom att bli LEAD. Softube grundades 2003 av Oskar Öberg och Per Connman som ett examensarbete med syftet att utveckla en simulerad förstärkare för musikproduktion. 2005 var de fyra anställda som arbetade med projektet. Resultatet blev lyckat och där hade resan också kunnat stanna. Men en stor passion för projektet växte fram och snabbt utvecklades det till en lovande startup.

Tidigt förstod de vikten av att lära känna både branschen och konsumenterna för att kunna växa. De såg därför till att redan från start skapa kontakter och möta människor inom industrin. De visste även från början att de behövde rikta sig till en global marknad eftersom det är där marknaden finns. Allt detta visade sig ge resultat. Under åren har bolaget arbetat med flera världsledande varumärken. Så tidigt som 2004 inledde Softube ett samarbete med Marshall och 2010 lanserades den första produkten tillsammans. Därefter har arbetet fortsatt tillsammans och än idag är de trogna samarbetspartners. Att få möjlighet att arbeta och associeras med ett stort varumärke som Marshall har betytt mycket för Softube. Torsten Gatu, en av bolagets medgrundare, beskriver det som en “stamp of approval”. Det har hjälpt att väcka uppmärksamhet från andra aktörer, men det har även gynnat båda parterna när det kommer kundernas och musikindustrins syn på båda varumärken. Oskar Öberg är stolt över bolagets framgångar och hur de har lyckats förändra branschen. Framåt menar han att Softube kommer fortsätta i samma spår med förbättra den – fast ännu mer!