En brand i Filbornaverkets mottagningsbunker för avfall kunde bekämpas innan den fick ordentligt fäste tack vare ett brandövervakningssystem som designats av LEAD-alumnen Termisk Systemteknik. Systemet som bygger på branddetektering med värmekamera identifierar förhöjda temperaturer på avfallsytan och kompletterar den traditionella brandvarnaren som reagerar på rökutveckling.
 

TST IR-bild Den monterade värmekameran tar bilder kontinuerligt och analyserar dessa i jämförelse med en temperaturreferens. Värmekameran är också användbar vid bekämpning och efterbevakning av elden då det är dålig sikt på grund av rökutveckling.

-Tack vare IR-kameran fick vi kontroll över branden direkt trots öppna lågor, säger Mattias Andersson, projektingenjör på Öresundskraft. Värmekameran hjälpte oss att se genom brandröken så att vi kunde rikta strålen från vattenkanonen rätt.

Det är alltid en viss brandrisk i en mottagningsbunker på grund av att brännbart avfall från industri och hushåll innehåller material som kan självantända.

– Filbornaverket har satsat på modern teknik och det har lönat sig, säger Claes Nelsson, ansvarig för branddetektionssystem på Termisk Systemteknik. En brand i det avfall som används som bränsle i kraftvärmeverket innebär driftstopp i anläggningen med stort produktionsbortfall som följd. Får man en okontrollerad bunkerbrand kan det leda till negativ miljöpåverkan i form av orenade rökgaser. Dessutom innehåller det avfall som finns kvar efter släckning av branden mycket släckvatten, vilket ger sämre bränslekvalitet, förklarar han.

Termisk systemteknik blev LEAD-alumn 2010

Läs mer om Termisksystemteknik här