ArgusEye, en leverantör av innovativa sensorsystem för biologisk läkemedelsproduktion, meddelade idag att bolaget avslutat en ny finansieringsrunda på 32,5 miljoner kronor (~2,8 miljoner euro). Investeringen, ledd av Voima Ventures, en nordisk investerare som specialiserar sig på startups med vetenskapsbaserade lösningar, tillsammans med Eir Ventures, en skandinavisk riskkapitalfond inom life science som följde upp sin tidigare Seed-investering i bolaget, befäster förtroendet för ArgusEyes banbrytande LSPR-teknik (lokaliserad ytplasmonresonans) och dess potential att revolutionera den biofarmaceutiska produktionen. Investeringen accelererar ArgusEye mot sitt mål att förändra hur nya biologiska läkemedel utvecklas och produceras.

ArgusEye, grundat 2017 av Erik Martinsson och Daniel Aili med visionen att revolutionera tillverkningsmetoder för biologiska läkemedel, bygger på över 15 års forskning från Linköpings universitet. Deras tidiga samarbete lade grunden för ArgusEye’s guldnanopartikel baserade LSPR teknik som möjliggör exakta och riktade proteinmätningar i realtid. 2021 säkrade ArgusEye ett partnerskap med branschjätten Bayer. Sedan dess har de utökat sin kundbas och validerat tekniken tillsammans med flera internationella kunder.

I traditionell biofarmaceutisk produktion förlitar man sig på tester för kvalitetskontroll som görs på laboratorium långt bort från produktion, vilket leder till komplexa samt långsamma processer och att potentiella defekter upptäcks långt efter att de uppstått. AugaOne, som introducerades i mars 2024, är den första produkten i bolagets sensorsystemplattform Auga och är specifikt anpassad för rening av antikroppar med målet att öka processeffektiviteten och påskynda processutvecklingen. Investeringen kommer att göra det möjligt för ArgusEye att expandera Auga-plattformen till att fler applikationer for fler biologiska molekyler.

Jenny Engerfelt, Investment Director på Voima Ventures, kommenterade finansieringsrundan: ” ArgusEyes teknik har potential att sänka sjukvårdskostnader och förbättra folkhälsan genom effektivare tillverkningsprocesser för biofarmaceutiska produkter, vilket leder till bättre hälsoresultat för fler människor.”

Lene Gerlach, partner på Eir Ventures, uttryckte sin entusiasm för det fortsatta partnerskapet med ArgusEye: “Som en av huvudägarna i bolaget är vi oerhört stolta och glada över att ytterligare stödja ArgusEye’s resa med målet att ge liv åt revolutionerande sensorteknologier för nästa generations bioprocesser. Detta möjliggör automatiserad utveckling och produktion av läkemedel vilket möjliggör en större tillgänglighet för en bredare befolkning med ett minskat ekologiskt fotavtryck.”

Erik Martinsson, VD för ArgusEye, delade med sig av bolagets vision: “När ArgusEye nu inleder sin uppskalningsfas är vårt fokus tvåfaldigt: att expandera vår marknad geografiskt och att diversifiera vårt produktutbud till att omfatta hela den farmaceutiska processkedjan, från celltillväxt uppströms till rening och formulering nedströms samt även till GMP-produktion. Detta strategiska tillvägagångssätt ligger i linje med vårt åtagande att leverera banbrytande lösningar som tillgodoser de föränderliga behoven inom den biofarmaceutiska industrin och vår vision att genom kvalitetskontroll i realtid möjliggöra en mer hållbar och demokratisk tillgång till biologiska läkemdel.”

Det Linköpingsbaserade bolaget ser nu fram emot en kraftig expansion mot en internationell marknad.