LEAD-alumnen AMRA utökar samarbetet med Pfizer Inc. Målet är att generera världens största bilddatasats för profilering av kroppssammansättning, för att identifiera biomarkörer och fenotyper.

Under 2015 lanserade AMRA och Pzifer ett pilotsamarbete gällande profilering av kroppssammansättning från MRI-bilder, hos individer i UK Biobank-registret. Detta för att bättre förstå sambandet mellan kroppssammansättning och risk för fetma-relaterade sjukdomar.

Nu meddelar AMRA att samarbetet har utökats. Arbetet kommer ytterligare undersöka kroppsfettfördelning och muskelsammansättning inom ett brett spektrum av sjukdomar, samt övergripande metabolisk hälsa. Samarbetet involverar analys av 100 000 individer från UK Biobank, vilket göra projektet till den sannolikt största detaljerade studien i sitt slag i världen.

Resultatet kommer kunna användas som referens i framtida kliniska tester och kliniskt arbete. Utöver det kommer projektet generera en unik resurs som kopplar ihop en högkvalitativ bild med genetiska och fenotypiska data från biobanken för att möjliggöra nya upptäckter.

– Med tillägget av avbildningsdata till UK Biobank tror vi att det finns potential till att främja vetenskaplig och klinisk förståelse för flera sjukdomar relaterade till metabolisk dysregulering. Vi hoppas att detta samarbete kommer hjälpa till att identifiera och validera nya mål som kan främja genombrott som förändrar patientens liv, säger Morris Birnbaum, Senior Vice President och Chief Scientific Officer för den interna medicinska forskningsenheten på Pfizer.