Actibump från LEAD-alumnen EdevaLEAD-alumnen Edeva har tagit hem ytterligare en affär i Australien. I januari 2018 installerade Curtin University i Perth, Australien, fyra aktiva farthinder av typen Actibump på sitt campus.

Målet var att sänka antalet fortkörare, speciellt på vardagar under terminerna då det rör sig många gående och fordon på campus. Tack vare framgångar med de nya farthindren fortsätter Curtin University att installera två ytterligare Actibumpsystem på sitt campus i Perth. Framgången för Actibump i den första exportaffären bevisar att systemet är effektivt även utanför Sverige.

Vi förväntade oss samma effekt internationellt som i Sverige men att andelen fortkörare har gått ner från över 70 % i januari 2018 till under 25 % i oktober på den allra besvärligaste platsen, det är till och med bättre än vad vi väntade oss, säger David Eskilsson, vd på Edeva.

 

Ytterligare ett farthinder kommer att installeras för att ersätta ett traditionellt ‘osmart farthinder’, då det gamla farthindret har fått trafiken att sakta ner så pass mycket att den nästan stannat, vilket har gjort att det blir långa köer vid infarten till universitetet. Genom att använda ett Actibump får universitetet ett effektivt trafiksäkerhetsverktyg och trafiken kommer att flyta på bättre men fortfarande inom hastighetsgränsen.

Vi har blivit extremt imponerade av hur effektivt Actibump är på att sänka antalet fortkörare längs den här sträckan där de är installerade. Att använda smarta, aktiva farthinder ger också ett jämnare trafikflöde. Det gör det lättare för gående att bedöma hastigheten på ankommande fordon, vilket gör det säkrare att korsa vägen. Dessutom har enheterna varit helt underhållsfria och har varit igång kontinuerligt i ett år utan något behov av åtgärder, säger Graham Arndt, Director of Operations and Maintenance på Curtin University.

 

Läs mer >>