Tips som hjälper dig ta steget

Vad utmärker en bra affärsidé?

Det enkla svaret är om det går att tjäna pengar på en idé och den naturliga följdfrågan blir – hur gör jag det? En bra affärsidé ska ge svar på följande frågor:

  • Vem är kunden?
  • Vad är kundens behov som företagets produkt löser?
  • Vad är produkten?
  • Vilka fördelar eller värden skapar produkten för kunden?
  • Varför ska kunden köpa just denna produkt och inte någon annans?

Det finns andra aspekter på vad en bra  affärsidé innebär och mycket ligger i den enskilde företagarens ambition. Hur mycket pengar ska tjänas och vilka andra värden är det som ska skapas i bolaget? Några avgörande aspekter på en bra affärsidé är tre potentialer.

Tre aspekter på affärsidéns potential

Kundpotentialen – Ju fler kunder som du löser ett stort eller viktigt problem för, ju mer kundvärde skapar du som de är beredda att betala för – desto mer pengar finns att tjäna. Det brukar kallas marknadspotential.

Lönsamhetspotentialen– Ju mer kunderna är beredda att betala i förhållande till företagets kostnad att realisera kundvärdet, ju större utväxling eller hävstång finns det i affärsidén och i och med det en stor marginal. Om realiseringskostnaden är beroende av volym – det vill säga att det blir relativt sett billigare för varje ny kund – brukar affärsidén kallas skalbar.

Konkurrenspotentialen– Ju mer unik och svårkopierat ditt skapade kundvärde och leveranssätt är, desto starkare affär kan du bygga bolaget på. Med starkare menar vi förmågan att konkurrera med andra företag som också försöker sälja till kunderna, befintliga och kommande konkurrenter. De förutsättningarna kallar vi företagets uthålliga konkurrensfördelar.

Vi på LEAD hjälper dig bygga bolag med mindre risk och snabbare framgång

LEADs framgångsfaktorer

2014 beslutade vi vi på LEAD att lära och bättre förstå vad som kännetecknar våra mest framgångsrika LEAD-alumner – de som har blivit skalbara tillväxtbolag. När vi gick igenom LEAD-alumnernas bolagsresor framträdde ett tydligt mönster inom fem olika områden. Det blev grunden för LEADs framgångsfaktormodell, som tar upp 5 huvudkapitel – individer, marknad, resursanskaffning, organisation och ekonomi.

Sammanställningen i bilden är en kort introduktion till LEADs framgångsfaktormodell och är naturligtvis en generalisering, under varje avsnitt finns det 4 rubriker som delar upp frågeställningarna ytterligare. Alla startup-projekt är unika och har sina egna framgångsfaktorer, men vi har sett att dessa delar ofta måste finnas på plats för att bolag ska växa snabbt och säkert. Att inte ha full kapacitet inom en faktor i framgångsfaktormodellen kan till viss del kompenseras av styrkor inom andra områden.

Tycker du modellen och kunskapen bakom LEADs framgångsfaktormodell verkar intressant kan du anmäla dig för vår artikelserie där vi i bidrar med en generell artikel om modellen och sedan efterföljande 20 artiklar – en för varje framgångsfaktor – som redogör i mer detalj för respektive framgångsfaktor och ger lite tips och trix för att du ska bättra på dina odds för din startup.

Individer

1. Relevant domänkunskap
2. Driv & Ledarskapsförmåga
3. Förmåga att prioritera / fokusera
4. Vilja, mod och ork att adressera marknadsfrågor och kundkontakter

Marknad

1. Adressera signifikant marknadsbehov
2. Förståelse för marknadens värdekedjor
3. Väl paketerat erbjudande med värdeskapande för kund i fokus
4. Kontaktnät / kännedom i marknaden

Organisation

1. Tydligt commitment & en gemensam vision
2. Kompletterande kompetenser och en bra rollfördelning
3. Fungerande styrelse som har externa ledamöter med erfarenhet
4. Ägarengagemang och förståelse

Ekonomi

1. Tidig försäljning
2. Låg burnrate
3. Kontroll och framförhållning – styrning
4. Rätt affärskaraktär (skalbart, hög marginal)

Resursanskaffning

1. Förmåga att skapa varumärke & uppmärksamhet
2. Baserat på marknadsförståelse härleda potential som kan kommuniceras för att skaffa     kapital och kompetens
3. Kompetens
4. Kapital

Ja, tack! Jag vill gärna prenumerera på LEADs artikelserie

Vilken typ av bolag arbetar vi med?

Vi letar efter dig som har en innovation eller affärsidé där LEADs kompetens och kreativa miljö kan göra skillnad. Oavsett om din idé kommer från forskning eller det egna garaget är vi intresserade, så länge det finns ambition att realisera idén och bygga ett framgångsrikt bolag. Det viktigaste för oss är att våra insatser gör stor nytta för ditt bolag.

För att kunna göra så stor nytta som möjligt och bidra till nya innovativa tillväxtföretag i regionen, behöver det finnas vissa förutsättningar i de affärsidéer som vi arbetar med.

Starkt team – Det är människor som gör affärer och det är människor som bygger bolag. Vem du är, vilken kunskap du besitter och vad du brinner för är väsentligt för att lyckas med bolagsbygget. Har du tillräckligt stark drivkraft, rätt kompetens och möjlighet att tidsfokuserat arbeta med din innovation?

Affärsidéns potential – Ju fler du kan lösa ett problem för och ju fler som är beredda att betala för lösningen, desto större marknadspotential finns för företaget. Potentialen behöver vara stor nog för att kunna bygga ett tillväxtbolag på en internationell marknad.

Att idén är skalbar – produkten eller tjänsten går att sälja om och om igen med ett minimalt merarbete för varje ny kund.

Skydd – Ju mer unik och svårkopierad din lösning är desto starkare affär kan du bygga ditt bolag på. Din affärsmodell eller andra faktorer skapar uthålliga konkurrensfördelar gentemot konkurrenter eller framtida konkurrenter.

Att LEAD kan göra nytta – sist men inte minst, att du tror att LEADs kompetens gör nytta i bolaget och ser fördelen med att arbeta i LEADs miljö.