Ansök om medlemskap

Medlemsansökan

  • Vilket är problemet ni tänker er att er produkt/tjänst löser? Vem/vilka har det problemet? Beskriv tilltänkt kund. Hur kan kundnyttan värderas? Vilka står bakom idéen? Vad för kunskap/bakgrund tar ni med in till projektet?
  • Beskriv kort och övergripande produkten/tjänsten och hur den kopplar an mot kundens problem.

 

Har du ett bolag eller en idé och vill bli ett medlemsbolag på LEAD? Fyll i den information du vill och kan lämna, i ansökan och skicka till oss så tar vi kontakt med dig.

Bolag som LEAD arbetar med har

Starkt team – att det finns en stark drivkraft och rätt kompetens.
Affärsidéns potential – Potentialen behöver vara stor nog för att kunna bygga ett tillväxtbolag på en internationell marknad.
Att idén är skalbar – produkten eller tjänsten går att sälja om och om igen med ett minimalt merarbete för varje ny kund.
Innovativ – Att affärsmodellen är unik och svårkopierad, vilket skapar en uthållig konkurrensfördel gentemot konkurrenter eller framtida konkurrenter.
Att LEAD kan göra nytta – sist men inte minst, att du tror att LEADs kompetens gör nytta i bolaget och ser fördelen med att arbeta i LEADs miljö.

Sekretess

LEAD ägs av Linköpings universitets holdingbolag, Liu Holding AB. LEADs uppdrag är att hjälpa bolag att bli framgångsrika och växa snabbare och säkrare. LEAD går aldrig in som delägare. De uppgifter som du lämnar i formuläret stannar hos LEAD. Utan denna sekretess och detta oberoende skulle LEAD aldrig kunna existera och fortsätta hjälpa innovatörer och entreprenörer till framgång.

Vi respekterar dig och dina idéer och ser fram emot att få läsa mer  om din idé och ta del av dina tankar och planer.