LEAD Startup

Startup är ett individuellt program med löpande antagning som fokuserar på utveckling av affärsmodell och första kund, men kan också användas för riktade insatser i ditt bolag, till exempel för att arbeta med ägardirektiv eller andra viktiga punktinsatser i ditt bolag.

Du ska ha verifierat din kundhypotes, din marknadspotential och i vissa fall har du även en prototyp redo - så du har någon form av indikation att du är på rätt väg. Då är du redo för LEAD Startup! Du har en hypotes redo på hur din Business Model Canvas, det vill säga affärsmodellen, kommer att se ut. Efter antagning till LEAD Startup startar ett intensivt arbete för att utveckla och marknadsverifiera din affärsmodell. Med affärsmodell menar vi beskrivning av kundbehov, erbjudande, kundnytta, sätt att nå och behålla kunder, vilka resurser och kompetenser som behövs för att ta fram och leverera lösningen samt hur affärskalkylen ser ut.

Vad ingår i Startup

  • Individuell coachning veckovis med din egen affärscoach på LEAD.
  • Full kontorsservice i någon av våra miljöer
Du blir inbjuden till LEAD startup

När du som Business Lab medlem är redo för Startup sker det i dialog med LEAD, och du kommer bli inbjuden av LEAD att presentera på ett affärsforum– Affärsforum är ett multicoachningtillfälle där vi fokuserar på dig och din startup. Där pitchar du din startup och dina mål för de kommande 6 månaderna och har möjlighet till feedback från flera coacher samtidigt, ibland även spetskompetens från näringslivet.

 

Startup passar för dig som:

  • Har validerat kundens och användarens behov och har en stor förståelse för din kunds vardag.
  • Har en stor förståelse och domänkunskap om den branschen där din kund agerar.
  • Har ett utkast på din Business Model Canvas och en hypotes om hur affärsmodellen ser ut.
  • Ett team bestående av minst 2 personer, där en satsar på bolaget 100%.
  • Är medlem i LEAD Business Lab och din startup är ett bolag.

Vår ambition är att du under Startup ska:

  • Du ska ha sålt in din MVP – Minimum Viable Product till en kund eller ha ett Letter of Intent – en avsiktsförklaring undertecknad.
  • Vara redo att inleda en POC – proof of concept tillsammans med en kund.
  • Ha din BMC – Business Model Canvas redo för validering
 
Läs mer om övriga program: