BootUp-Stories

Isak Nielsen – AgriOpt

Isak Nielsen, AgrioptMitt namn är Isak Nielsen och jag driver startup-bolaget AgriOpt tillsammans med min sambo, Linnea Ernebro. Vår vision är att effektivisera lantbruket genom att kombinera artificiell intelligens och storskalig optimering med lantbruksdata och lantbrukarnas egna kunskaper på ett sätt som gör att avancerad teknologi blir tillgänglig för alla lantbrukare. Jag har arbetat med affärsidén på heltid sedan början av 2018 och vi är fortfarande i en väldigt tidig fas i innovationsprocessen.

 

"Vi har upplevt att ett aktivt deltagande i workshoparna har skapat en väldigt bra miljö att utvecklas i, och de diskussioner och nya infallsvinklar som vi fått under Bootup-programmet har resulterat i flera konkreta fördelar för oss."

 

Under våren 2018 har vi varit med i LEAD:s Bootup-program tillsammans med flera andra spännande innovationsprojekt, där vi utvecklat vår affärsidé enligt en strukturerad och väl genomtänkt metodik med stöd av LEAD:s erfarna affärscoacher. Inom programmet var det en bra blandning av projekt och företag i olika faser, allt från tidiga affärsidéer till företag med tidiga produkter och första kunder. Detta har gjort att vi kunnat stötta och hjälpa varandra framåt med nya infall, tidigare erfarenheter och inspiration. Programmet var uppdelat i 11 olika interaktiva workshops med olika teman som behandlade viktiga koncept som exempelvis värdekedjan, NABC och finansiering. Inför många av workshoparna fick vi förberedelseuppgifter som gjorde att alla var väl förberedda och kunde bidra till de gemensamma diskussionerna under workshoparna. Detta gjorde att diskussionerna under workshoparna var väldigt givande och en av höjdpunkterna i programmet för oss. Bootup-programmet avslutades med en pitch-session där de projekt/företag som ville fick pitcha inför en panel av inbjudna professionella investerare, vilket var väldigt givande och lärorikt.

För oss har deltagandet i Bootup-progammet inneburit att vi kunnat utveckla vår affärsidé på ett mycket bättre sätt än om vi inte hade varit med, men det har även inneburit att vi har byggt upp vårt nätverk, fått inspiration från andra personer som sitter i samma sits samt fått många bra erfarenheter och tips om entreprenörskap och innovationsprocessen i stort. Vi har verkligen uppskattat workshoparna och det sammanhang det gett oss att träffas (i princip) varje vecka för att diskutera de problem vi haft och de framgångar vi gjort, samt att fått lyssna till övriga deltagares motsvarande erfarenheter. Vi har till exempel fått kontakter till potentiella kunder, fått till fler kundmöten för att testa våra hypoteser och vi har fått värdefull feedback på hur vi presenterar vår affärsidé för andra. Sammanfattningsvis så har Bootup-programmet varit ett bra stöd för oss när vi utvecklat vår affärsidé och jag skulle rekommendera alla som får chansen att delta i LEAD:s Bootup-program att ta tillvara på denna fantastiska möjlighet!

Ansök till Boot-Up