Ansökan till Boot-Up

Nu är ansöka till LEAD BootUp öppen. Sista ansökningsdatum för höstens program är 28 augusti.

LEAD Boot-Up startar 3 september och kommer att löpa under torsdagarseftermiddagar. I varje programomgång finns plats för 8-10 startups.

Har du frågor eller vill veta mer om hur LEAD arbetar, är du välkommen att maila till charlotta.hartzell@lead.se eller besöka ett LEAD Intro – How to Matser the Fundamentals.

Medlemsansökan New

    På vilken ort är ert team huvudsakligen lokaliserad i dagsläget.
  • Beskriv kort och övergripande idéen/produkten/tjänsten och hur den kopplar an mot kundens problem. (1-2 meningar)
  • Vilket är problemet tänker ni att er produkt/tjänst löser? Vem/vilka har det problemet?
  • Hur din produkt/tjänst problemet? Vilka fördelar ger din lösning / produkt till dina tilltänkta kunder? Vad är annorlunda / unikt / nytt / innovativt / disruptivt med din lösning / produkt? Hur långt har du kommit i produktutvecklingen och valideringen?
  • Beskriv tilltänkt kund och vem är er framtida användare? Hur kan kundnyttan värderas?
  • Vilka står bakom idéen? Vad för kunskap/bakgrund tar ni med in till projektet? (Uppge namn på alla grundare och deras roller inom projektet/bolaget)
  • Ange antalet kvinnliga / manliga grundare i ditt team.
  • Innan du blir medlem vill vi träffa dig på en LEAD intro, som startar kl 16.00 första torsdagen varje månad på LEAD i Linköping och ibland i Norrköping. LEAD Intro ger en introduktion till hur du kan arbeta med din startup idé/projekt/bolag i de första stegen för att hitta kundnytta och affärsmodell. Samtidigt får du en presentation om LEAD och vad vi kan göra för dig. I samband med LEAD Intro får du också träffa någon av LEADs seniora affärscoacher under ett speedmöte för att prata mer om din idé.